Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024

Ρευστότητα στις επιχειρήσεις από 14 ελληνικές τράπεζες

 Παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης, συνολικού ύψους ευρώ 450 εκατ. ευρώ.

Ανάσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το νέο Ταμείο δανειοδοτήσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», στο οποίο κατατέθηκαν 14 προτάσεις από τις ελληνικές τράπεζες.

Η αρμόδια επιτροπή του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) ανακοίνωσε, σήμερα, ότι το νέο ταμείο, θα δραστηριοποιηθεί άμεσα στην παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκό επιτόκιο, συνολικού ύψους ευρώ 450 εκατ. προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συνολικά κατατέθηκαν 14 προτάσεις από τις τράπεζες:

1.         ALPHA BANK

2.         ATTICA BANK

3.         ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

4.         EFG EUROBANK SA

5.         NEA PROTON BANK

6.         ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

7.         PROBANK A.E.

8.         ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

9.         ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

10        ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

11.       ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ

12.       ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

13        ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

14.       ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  τα συνολικά κεφάλαια του Ταμείου καθορίζονται με βάση τη σχέση συνεπένδυσης μεταξύ ΕΤΕΑΝ και Τραπεζών, η οποία διαμορφώνεται σε 1:1 και μέχρι του ποσού των Ευρώ 225 εκατ. που αναλογούν στην συμμετοχή της ΕΤΕΑΝ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικών πόρων.

Οι προσφορές των τραπεζών ανήλθαν σε Ευρώ 350 εκατ. περίπου, υπερκαλύπτοντας κατά σχεδόν 55% την αρχικώς προϋπολογιζόμενη συμμετοχή τους στο Ταμείο.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Ταμείο από την πλευρά των χρηματοπιστωτικών οργανισμών παραμένει ανοιχτή, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δράσης, μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του.

 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανταπόκριση των τραπεζών και επισπεύδει την ολοκλήρωση των σχετικών διατυπώσεων προς την επενδυτική επιτροπή του Ταμείου και την υπογραφή των συμβάσεων με τις τράπεζες,  προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, η χορήγηση των χαμηλότοκων δανείων του Ταμείου, που θα αποτελέσουν μία σημαντική ενίσχυση ρευστότητας  για την αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

 

By