Τετάρτη, 4 Αυγούστου, 2021

Χρηματιστήριο: Αναστέλλονται προσωρινά οι διαπραγματεύσεις για Σέλμαν- Alsinco

Η αρνητική παρατήρηση του ορκωτού στις οικονομικές καταστάσεις της Σέλμα και η αδυναμία έγκαιρης δημοσιοποίησης των οικονομικών στοιχείων της Alsinco προηγούνται των αναστολών

FOSPHOTOS
FOSPHOTOS

Aπό σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2013 το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Σέλμαν και Alsinco, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα αποφασίστηκε :

  • Η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Σέλμαν ( Ελληνοελβετικής βιομ. επεξ. ξύλου), για μέγιστο διάστημα 10 ημερών, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 23 του Ν. 3556/2007, σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 30.9.2013, επί των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής της εταιρείας διατυπώνει στην έκθεση ελέγχου του «Με αρνητικό συμπέρασμα», καθώς έκρινε ότι δε διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εταιρείας.

Οι οικονομικές καταστάσεις του Γ΄ τριμήνου της περιόδου 01/01- 30/09/2013 της εταιρίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Χ.A.

  • Αποφασίστηκε επίσης αναστολή διαπραγμάτευσης για τις μετοχές της Alsinco (Α.Ε.Ε. ειδών ένδυσης-υπόδησης & δερμάτινων ειδών), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005, διότι η εταιρεία σύμφωνα με ανακοίνωση της, δεν θα προβεί σε έγκαιρη δημοσιοποίηση της οικονομικής κατάστασης της περιόδου 01/01-30/09/2013 και έως ότου δημοσιοποιήσει την οικονομική κατάσταση της εν λόγω περιόδου.

Η ανακοίνωση της εταιρίας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Χ.A.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By