Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Σαμαράς: Να διαφυλάξουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος

Η διαφύλαξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους είναι αναγκαία, καθώς ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τόνισε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κατά την παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με θέμα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

Eurogroup president Jean Claude Juncker visits Greece
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η έρευνα και η επαγγελματική αριστεία δεν επιτυγχάνονται χωρίς τίμημα και ότι το υψίστης ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό δεν επιτυγχάνεται χωρίς υψίστης ποιότητας εκπαίδευση, υψίστης ποιότητας δημόσια υγεία, κοινωνική ασφάλιση και περιβαλλοντική προστασία.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε, επίσης, ότι σε πολλούς κρίσιμους τομείς, ανταποδοτικότητα του κόστους μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κ.Σαμαράς παραδέχτηκε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί το κόστος της εργατικής μονάδας σχετικά χαμηλά, αλλά σημείωσε ότι αν ταυτόχρονα αυξάνεται η φορολογία και το κόστος της ενέργειας είναι εκτός ελέγχου, δεν υπάρχει όφελος και υποστήριξε ότι χρειάζεται ο συνδυασμός μικρών βελτιώσεων.

Οι στόχοι της ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ

Εξάλλου, η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ενέργειας και της έλλειψης ενιαίας αγοράς ενέργειας είναι οι βασικότεροι στόχοι της Ελληνικής Προεδρίας σε θέματα βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, ανέφεραν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές. Η Ελληνική Προεδρία στοχεύει, επίσης, στην αντιμετώπιση του υψηλού κόστους γραφειοκρατίας, στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στην αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

By