Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023

ΣΕΒΕ: Τα δύο κρίσιμα ζητήματα για την Ελλάδα

Ο Σύνδεσμος χαιρετίζει τη συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα

F67E9711A5918001E502C93B8FC4EEFE

Ως ένα θετικό σημάδι χαρακτηρίζει τη συμφωνία με την τρόικα ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), τονίζοντας πως είναι το τέλος της ιδιαίτερα επίπονης εποχής που βίωσε η χώρα να είναι πολύ καλά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Δημήτρης Λακασάς, με τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και κυρίως με τις τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο βελτίωσης των συντελεστών παραγωγής – βελτίωση του μη μισθολογικού κόστους (μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9%, όπως εξαγγέλθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό, κ. Αντώνη Σαμαρά), μείωση του ενεργειακού κόστους για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες από την ΔΕΗ, απλούστευση των εξαγωγικών διαδικασιών – γίνεται εμφανές πως υπάρχουν πλέον έμπρακτα εργαλεία και ενδείξεις ότι η ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων για το 2014 θα ενισχυθεί σημαντικά.

Ακόμα, ο ΣΕΒΕ εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Κυβέρνησης να εκταμιευτεί επιπλέον €1 δις. μέσα στο 2014 προς τον επιχειρηματικό κόσμο και ειδικά προς τις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της πολιτείας προς τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά.

Δύο κρίσιμες παράμετροι απομένουν να δρομολογηθούν:

1) η φορολογική σταθερότητα, με την εφαρμογή ενιαίου και σταθερού φορολογικού συντελεστή, εγγυημένου μέχρι το 2020, όπως έχουμε επανειλημμένα ζητήσει και

2) η εξασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας της χώρας, ώστε το σύνολο της εξωστρέφειας, της καινοτομίας αλλά και των άμεσων ξένων επενδύσεων να μπορέσουν να αποτελέσουν τον μοχλό ανάπτυξης της χώρας.

Στόχος, σημειώνει ο ΣΕΒΕ, είναι με αυτά τα εργαλεία να καταπολεμήσουμε τον μεγαλύτερο εχθρό της κοινωνίας που είναι η ανεργία και να μπορέσουμε απ” το 27,5% που βρίσκεται σήμερα, όλοι μαζί, επιχειρήσεις, παραγωγικοί φορείς κοινωνία και πολιτεία, με ορίζοντα το 2020 να μειώσουμε την ανεργία στο 12%, ώστε να διασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, μέσω της δημιουργίας εργαλείων καινοτομίας, όπως κίνητρα για ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων (startups) με εξωστρεφή προσανατολισμό.

By