Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, 2020

Σε αδιέξοδο οι ‘Ελληνες δανειολήπτες

Το 78% των νοικοκυριών δυσκολεύεται να πληρώσει το δάνειο του, ενώ το 6% δηλώνει πλήρη αδυναμία.

daneiaereunaΑνησυχητικά είναι τα στοιχεία για την ικανότητα αποπληρωμής των πολιτών να αποπληρώσουν τα δάνεια τους, καθώς η ύφεση και η μείωση των εισοδημάτων έχει φέρει το 78% των νοικοκυριών να αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία να πληρώσει τις μηνιαίες δόσεις.

Σύμφωνα με έρευνα της Public Issue για το 2012, το 6% δηλώνει πλήρη αδυναμία αποπληρωμής. Το 86% των δανείων που οι πολίτες αδυνατούν να αποπληρώσουν αφορά τα στεγαστικά, αντίστοιχο το ποσοστό και στα καταναλωτικά, το 79% αφορά τα επαγγελματικά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 82%. Δυσκολία αποπληρωμής του δανείου τους δηλώνουν σε ποσοστό 83% οικογένειες με παιδιά τα νοικοκυριά που προέρχονται από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα σε ποσοστό 90%.

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, τα τελευταία 3 χρόνια, τα τρία στα δέκα νοικοκυριά πραγματοποίησαν διακανονισμό του δανείου τους. Το υψηλότερο ποσοστό επιτυχούς διακανονισμού εντοπίζεται στα καταναλωτικά δάνεια σε ποσοστό 43% ενώ το χαμηλότερο εντοπίζεται στο  στεγαστικό σε ποσοστό 25%.

Τί δάνεια έχουν οι ‘Ελληνες

Από την έρευνα προκύπτει, επίσης, ότ τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά έχουν λάβει κάποιο δάνειο, με την πλειοψηφία των περιπτώσεων να αφορά στεγαστικό (25%) και ακολουθούν με 10% τα καταναλωτικά, με 4% για αγορά αυτοκινήτου και επαγγελματικά και 3% για επισκευαστικά.

daneiaereuna2Το ποσοστό των παντρεμένων με παιδιά που έχουν δάνειο είναι  45% των παντρεμένων χωρίς παιδιά είναι  43% , των ανύπαντρων που συζούν 41% και των ανύπαντρων που μένουν μόνοι είναι 31%. Τα νοικοκυριά που κατέχουν δάνεια προέρχονται σε ποσοστό 44% από τα μεσαία και 42% από τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας, ενώ σε ποσοστό 27% από ανώτερα αστικά στρώματα.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By