Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο των λογιστικών προτύπων

Παρατηρήσεις έως τις 29.10.2014 και ώρα 12:00

mauraganis

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα το σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις». Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους έως τις 29.10.2014 και ώρα 12:00

Το σχέδιο νόμου που εισηγείται ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης θα είναι ανοιχτό σε απόψεις πολιτών και παραγωγικών φορέων έως την καταληκτική ημερομηνία που προαναφέρθηκε.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό με το προωθούμενο νομοσχέδιο:

  • Καταπολεμάται η λογιστική πολυνομία. Για πρώτη φορά το σύνολο των λογιστικών κανόνων συγκεντρώνεται σε ένα νομοθέτημα διαρθρωμένο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για όλες τις επιχειρήσεις και τους λογιστές. Η κωδικοποίηση που επιτυγχάνεται είναι ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και μειώνει το διοικητικό βάρος.
  • Οι οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με το νέο πλαίσιο γίνονται ευχερώς κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές λόγω της ευθυγράμμισης που επιτυγχάνεται με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές.
  • Ολοκληρώνεται η κατάργηση κοστοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που είχε ξεκινήσει με τη θέσπιση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
  • Εισάγονται κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων, ευθυγραμμισμένοι με τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές. Οι κανόνες αυτοί συνεπάγονται μειωμένο κόστος λειτουργίας ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη δυνατότητα διενέργειας ουσιαστικών φορολογικών ή άλλων ελέγχων.
  • Διευκολύνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση στη χονδρική και τη λιανική και η συνακόλουθη περαιτέρω μείωση του κόστους συναλλαγών.
By