Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Σε θέση- κλειδί η Εύα Καϊλή

Εξελέγη πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ

kaili_eva

Δια βοής εκλέχτηκε Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ η ευρωβουλευτής και Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΠΑΣΟΚ- ΕΛΙΑ) στην Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Εύα Καϊλή, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση για τη συγκρότηση σώματος.

Στόχος της D-NAT είναι να προωθήσει τη θέση της ΕΕ, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, σεβόμενη την ανεξάρτητη φύση των δύο οργανισμών . Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αναφορικά και με τις επιχειρήσεις στις οποίες εμπλέκεται τόσο η ΕΕ όσο και το ΝΑΤΟ.

Στις 9 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση της Αντιπροσωπείας D-NAT στις Βρυξέλλες , ενώ στις 21-24 Νοεμβρίου 2014 η ευρωβουλευτής θα συμμετάσχει στην ετήσια συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στην Χάγη της Ολλανδίας.

Μεταξύ άλλων, η κα Καϊλή υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης επανενεργοποίησης του ρόλου της Αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου, με συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που θα ευαισθητοποιήσουν στο σύνολο τους, τους ευρωβουλευτές , προκειμένου να ακούγεται η φωνή τους κατά τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Από την Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) αντιπρόεδροι εξελέγησαν ο Γιώργιος Κύρτσος και από τη Γαλλία ο Arnaud Danjean.

kailiOOO

By