Τετάρτη, 3 Μαρτίου, 2021

ΣτΕ: Νομιμοποιεί για τρίτη φορά την επένδυση στη Χαλκιδική

 Απέρριψε, ξανά, προσφυγή κατοίκων και φορέων της περιοχής – Παραδέχεται ωστόσο ότι η Κομισιόν έχει χαρακτηρίσει «παράνομη κρατική ενίσχυση» το τίμημα των 11 εκ ευρώ

fosphotos.com | Philippos Messinis
fosphotos.com | Philippos Messinis

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή κατά της εγκυρότητας της κοινής απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού, η οποία ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για το σύνολο της επένδυσης στα μεταλλεία Κασσάνδρας.

Η προσφυγή περιβαλλοντικών σωματείων, αγροτικών συνεταιρισμών και κατοίκων της Χαλκιδικής αφορούσε την ακύρωση της κοινής υπουργικής απόφασης βάσει της οποίας αδειοδοτήθηκε η υλοποίηση του έργου των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών εγκαταστάσεων στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, σε ότι αφορά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κρατική ενίσχυση που εφάρμοσε η Ελλάδα υπέρ της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., αναφέρεται το εξής:

«…ο προβαλλόμενος ισχυρισμός ότι το τίμημα των 11.000.000 ευρώ που συμφωνήθηκε για τη μεταβίβαση των μεταλλείων, χωρίς να έχει διενεργηθεί διαγωνισμός και με απαλλαγή της παρεμβαίνουσας από τους φόρους μεταβιβάσεως είναι ανεπαρκές οικονομικό αντιστάθμισμα και συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση, ως έχει κριθεί με την 48/2008 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανεξαρτήτως εάν ο συγκεκριμένος ισχυρισμός προβάλλεται παραδεκτώς στο πλαίσο της παρούσης δίκης, είναι, πάντως, απορριπτέος και κατ’ ουσίαν. Και τούτο διότι η δημόσια ωφέλεια που προκύπτει από το επίμαχο έργο δεν εξαντλείται στο χρηματικό τίμημα που κατεβλήθη για την κατά το άρθρο 144 παρ. 3 του Μεταλλευτικού Κώδικα..»

Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ είχε απορρίψει αίτηση ακύρωσης που είχαν καταθέσει οκτώ σύλλογοι της Χαλκιδικής ζητώντας την αναστολή της υπουργικής απόφασης για τα έργα  εγκατάστασης  των μεταλλείων χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και τον καθορισμό του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι το Ε’ τμήμα του ΣτΕ στις 27 Μαρτίου, απέρριψε την προσφυγή του Συλλόγου και κατοίκων της Μεγάλης Παναγιάς που στρέφονταν κατά του σκέλους της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στην αρχαιολογική νομοθεσία.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίσαν τότε, ότι οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες διασφαλίζουν πως η ανάπτυξη της επίμαχης δραστηριότητας δεν θα προκαλέσει άμεση ή έμμεση βλάβη στις εντοπισθείσες αρχαιότητες και στην αρχαιολογική έρευνα της καταληφθείσας από τα έργα περιοχής και δεν θα αποκλείσει τη δυνατότητα αξιοποίησης και ανάδειξής τους. Μετα τις συγκεκριμένες αποφάσεις το επενδυτικό έργο στη Χαλκιδική είναι πλέον ελεύθερο νομικών εμποδίων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By