Τρίτη, 30 Μαΐου, 2023

ΣτΕ: Στο 70% η αποζημίωση για τα θύματα της «Ασπίς»

Την αποζημίωση θα τη λάβουν αυτόματα χωρίς να χρειαστεί να καταθέσουν αγωγές στα Διοικητικά Δικαστήρια

Aspis

Το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 3783/2014 απόφασή του, έκρινε ότι τα «θύματα» της ασφαλιστικής εταιρείας «Ασπίς-Πρόνοια Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων» θα λάβουν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασφαλιστικής εκκαθάρισης-μέσω του μηχανισμού εγγυήσεων (εγγυητικό κεφάλαιο)- το 70% των ποσών που διεκδικούν ως αποζημίωση από το ελληνικό Δημόσιο. Την αποζημίωση (70%) θα τη λάβουν αυτόματα χωρίς να χρειαστεί να καταθέσουν αγωγές στα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι την αποζημίωση και τη χρηματική ικανοποίηση οι πρώην ασφαλισμένοι στην «Ασπίς» τη διεκδικούν για τη ζημιά που υπέστησαν από τις παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας, αλλά και για την ηθική βλάβη που υπέστησαν από τη συμπεριφορά των δημόσιων οργάνων (κρατική εποπτεία).

(Visited 1 times, 1 visits today)
By