Τετάρτη, 21 Απριλίου, 2021

Στις χώρες τους θα εκτίουν ποινές οι αλλοδαποί

Προκειμένου να μη διαρρηγνύονται οι οικογενειακοί δεσμοί τους

fulaki

Στη χώρα τους θα μπορούν να εκτίουν τις ποινές τους οι αλλοδαποί που καταδικάστηκαν στην Ελλάδα, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργού Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου, προκειμένου να μη διαρρηγνύονται οι οικογενειακοί δεσμοί τους.

Με αυτό ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο τρεις αποφάσεις πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008/909/ΔΕΥ, 2008/947/ΔΕΥ και 2009/829/ΔΕΥ).

Οι ρυθμίσεις αυτές συνιστούν εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που:

  • επιβάλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας
  • προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους
  • επιβάλουν, κατά την προδικασία, μέτρα επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση

Ουσιαστικά οι αποφάσεις εννοούν πλέον και επισήμως την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαίο χώρο που επιβάλλει κοινούς κανόνες και αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων.

Στόχος του σχεδίου νόμου είναι να αναγνωρισθεί και να επιτραπεί σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφορετικό εκείνου που εξέδωσε την σχετική απόφαση:

  • η εκτέλεση ποινών στερητικών της ελευθερίας
  • η επιτήρηση των ποινών με αναστολή, των ποινών υπό όρο και της απόλυσης υπό όρους
  • η επιτήρηση μέτρων εναλλακτικών προς την προσωρινή κράτηση.

Είναι σαφές ότι οι ρυθμίσεις επηρεάζουν άμεσα τους καταδικασθέντες και τους επιτηρούμενους στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις οικογένειές τους. Ομοίως επηρεάζουν του υποδίκους που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διώκονται ποινικά στο ελληνικό κράτος ή αντίστροφα.

Με τη ρύθμιση αυτή αναμένεται ελάφρυνση του κρατικού προϋπολογισμού λόγω της μείωσης του αριθμού των προσωρινά κρατουμένων και του κόστους που συνεπάγεται ο εγκλεισμός τους στη φυλακή.

Ακόμη, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα έχουν ευεργετικές συνέπειες για τους πολίτες εκείνους που εκτίουν ποινή φυλάκισης σε άλλο κράτος-μέλος και, με βάση τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, θα έχουν τη δυνατότητα να εκτίσουν την ποινή τους ή να εφαρμόσουν τα μέτρα αναστολής ή τις εναλλακτικές κυρώσεις στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η έκτιση της ποινής σε κοινωνικό περιβάλλον γνώριμο στον καταδικασθέντα ευνοεί και διευκολύνει την κοινωνική του επανένταξη, επ’ ωφελεία και του κοινωνικού συνόλου.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By