Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024

Στο ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες με τους υπαλλήλους του ΕΚΠΑ σε διαθεσιμότητα

Θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

proslipseis asep

To ΑΣΕΠ παρέλαβε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του ΕΚΠΑ, που είναι σε διαθεσιμότητα, από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ώστε να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κ. Μητσοτάκη.

Οι πίνακες παρελήφθησαν από το ΑΣΕΠ με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κλάδο ή ειδικότητα προσωπικού και μετά από την εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας από το  Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, όπως εκδόθηκαν από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, θα αναρτηθούν όπως προβλέπεται και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

By