Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι

Επιδιώκουν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ÁÈÇÍÁ-ÐáñÜóôáóç äéáìáñôõñßáò óôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ðñáãìáôïðïéïýí ïé êôçíïôñüöïé.(EUROKINISSI-ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Συγκέντρωση έξω από το κτίριο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) πραγματοποιεί αυτή την ώρα αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων, που έρχεται στην Αθήνα, επιδιώκοντας συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μετά τη συγκέντρωση θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο στην πλατεία Βάθη. Μεταξύ των ζητημάτων που θα θέσουν στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου είναι η εξισωτική αποζημίωση, ο καταρροϊκός πυρετός, οι βοσκότοποι αλλά και οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ποιμνιοστασίων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By