Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

Στο μικροσκόπιο του ΥΠΟΙΚ ο «μεγάλος πλούτος»

«Δημιουργείται τμήμα ελέγχου στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου»

ypoik

Αυτοτελές τμήμα ελέγχου στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου συστήνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να ελέγχονται οι φορολογούμενοι για τους οποίους ασκείται παραγγελία ελέγχου από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση της Γενικής Γραμματέως Εσόδων, Αικατερίνης Σαββαΐδου.

Σύμφωνα με την απόφαση σκοπός του νέου αυτοτελούς τμήματος ελέγχου θα είναι:

– Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου φυσικών προσώπων όλης της Επικράτειας, κατόπιν παραγγελιών του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί.

– Η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων.

– Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

By