Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Στο «Νόμο Κατσέλη» τα τιτλοποιημένα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών

Είναι η πρώτη θετική δικαστική ενέργεια που γίνεται πάνω στα τιτλοποιημένα δάνεια του ΤΠΔ

dikastirio

Για πρώτη φορά δικαστήριο εκδίδει προσωρινή διαταγή για τιτλοποιημένο δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) υπέρ δανειολήπτη.

Συγκεκριμένα, με προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδίκη Πειραιά Ν. Κόντου υποχρεώνεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να μειώσει τη δόση δανείου στα 120 ευρώ από τα 530,20 ευρώ που παρακρατείτο μέχρι σήμερα σε τιτλοποιημένο δάνειο συνταξιούχου απόστρατου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού.

Αναλυτικότερα, ο συνταξιούχος, που έχει δύο παιδιά, είχε πάρει από το ΤΠΔ ένα στεγαστικό και ένα επισκευαστικό δάνειο συνολικού ποσού 90.000 ευρώ. Το 2006 το στεγαστικό δάνειο τιτλοποίηθηκε χωρίς ο συνταξιούχος να ενημερωθεί από το ΤΠΔ. Μετά τις περικοπές των συντάξεων των εστόλων και τη γενικότερη οικονομική κρίση περιήλθε σε αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεών του και ζήτησε από το ΤΠΔ κάποια διευκόλυνση προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις μηνιαίες δανειακές δόσεις, αλλά το ΤΠΔ δεν ανταποκρίθηκε, καθώς επικαλείτο ότι έχει γίνει τιτλοποίηση της δανειακής σύμβασης. Ο συνταξιούχος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και οι δικηγόροι του, Δ. Αβραάμ και Χρυσάνθη Ντέμου- Παππά, κατέθεσαν αίτηση υπαγωγής στον «νόμο Κατσέλη».

Το Ειρηνοδικείο Πειραιά απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του ΤΠΔ και εξέδωσε προσωρινή διαταγή υπέρ του συνταξιούχου, με την οποία υποχρεώνει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να άρει πλήρως την παρακράτηση του ποσού των 530,20 ευρώ από τη σύνταξή του για τη μηνιαία δόση του δανείου και τον συνταξιούχο να καταβάλει μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα το ποσό των 120 ευρώ στο ΤΠΔ.

Ακόμα, το Ειρηνοδικείο εκτίμησε ότι η αίτηση αναστολής του συνταξιούχου είναι βάσιμη και θα «ευδοκιμήσει» κατά τη νομική ορολογία, δηλαδή πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτή.

Διευκρινίζεται, ότι είναι η πρώτη θετική δικαστική ενέργεια που γίνεται πάνω στα τιτλοποιημένα δάνεια του ΤΠΔ (σ.σ. αφορά περίπου 24.400 δανειολήπτες), καθώς μέχρι σήμερα τα δικαστήρια απέρριπταν τις αιτήσεις των δανειοληπτών τιτλοποιημένων δανείων για υπαγωγή στον «νόμο Κατσέλη» (Ν. 3869/2010).

By