Τρίτη, 20 Απριλίου, 2021

Στο ΣτΕ προσφεύγει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Εναντίον της απόφασης στην οποία οι εργαστηριακοί ιατροί καλούνται να εκτελούν ιατρικές πράξεις χωρίς αμοιβή

ΣτΕ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εναντίον της απόφασης οι εργαστηριακοί ιατροί καλούνται να εκτελούν ιατρικές πράξεις χωρίς αμοιβή.

Στην ανακοίνωση του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλέι το υπουργείο Υγείας να «ζητήσει συγγνώμη από τους εργαστηριακούς ιατρούς για αυτή την επονείδιστη κατάσταση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Με αίτηση ακύρωσης που άσκησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ζητά την ακύρωση της υπ’ αριθ. οικ. Υ9/οικ70521 [ΦΕΚ Β 2243/18-8-2014] απόφασης του Υπουργού Υγείας «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων». Κατά το μέρος που οι εργαστηριακοί ιατροί δεν θα αποζημιώνονται για την εκτέλεση των εργαστηριακών πράξεων τις οποίες αν και υποχρεούνται από τη σύμβασή τους να εκτελέσουν υπερβαίνουν το καθοριζόμενο για τους ίδιους όριο, κατά το μέρος που ορίζει ότι «Τυχόν υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας»».

Ο ΙΣΑ θεωρεί ότι έτσι «κατά παράβαση σειράς συνταγματικών διατάξεων ο Υπουργός επιβάλει στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ εργαστηριακούς ιατρούς να εκτελούν εργαστηριακές διαγνωστικές πράξεις χωρίς ουδεμία δυνατότητα είσπραξης ιατρικής αμοιβής, μία ρύθμιση που στα πλαίσια της επιδίωξης του Κράτους για περαιτέρω μείωση της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης, ενόψει της προβληματικής καταστάσεως των οικονομικών του δυνατοτήτων θίγει την επαγγελματικής τους ελευθερία και μπορεί να οδηγήσει σε υποβιβασμό του επιπέδου παροχής των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες».

Στα πλαίσια προάσπισης του κύρους του ιατρικού λειτουργήματος και της δημόσιας υγείας ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει ότι «θα συνεχίσει να μάχεται για τα δικαιώματα κάθε ιατρού μέλους του».

Τέλος στην ανακοίνωση του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καλεί το υπουργείο Υγείας «να ζητήσει συγγνώμη από τους εργαστηριακούς ιατρούς για την επονείδιστη αυτή κατάσταση που μας αναγκάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη για να ακυρώνονται τα επαχθή μετρά που πλήττουν τους ιατρούς».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By