Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

Συγκεντρώθηκαν 5,5 τόνοι σκουπιδιών στη Φιλοσοφική Αθηνών

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός της σχολής από συνεργεία του δήμου Αθηναίων

ÁÈÇÍÁ - ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ ÔÏÕ ÊÔÇÑÉÏÕ ÔÇÓ ÖÉËÏÓÏÖÉÊÇÓ ÁÐÏ ÓÕÍÅÑÃÅÉÁ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÁÈÇÍÁÉÙÍ(EUROKINISSI/ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση καθαρισμού της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών από τον δήμο Αθηναίων και τα συνεργεία συγκέντρωσαν πεντέμιση τόνους σκουπιδιών από τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η σχολή δεν είχε καθαριστεί σωστά τουλάχιστον τους τελευταίους έξι μήνες και το πρόβλημα ξεκίνησε όταν τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμα περισσότερο μετά τα νομικά ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης της καθαριότητας σε εταιρείες.

Σε συνεδρίασή του την Παρασκευή, το Συμβούλιο Ιδρύματος του ΕΚΠΑ είχε προσφέρει τη στήριξή του στις πρυτανικές Αρχές σε δράσεις που έχουν ως στόχο την άμεση λύση, με προσφυγή στις απολύτως απαραίτητες απευθείας αναθέσεις, του οξύτατου προβλήματος καθαρισμού των πανεπιστημιακών χώρων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάληψης του έργου από αναδόχους.

By