Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Συνεργασία ΕΣΕΕ με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου της Κομισιόν

Τα προβλήματα του διασυνοριακού εμπορίου στα βόρεια και νησιωτικά σύνορα της χώρας μας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης  Κορκίδη- Μορέϊρα

korkidisA

Τα προβλήματα του διασυνοριακού εμπορίου στα βόρεια και νησιωτικά σύνορα της χώρας μας, τα προβλήματα του φυσικού και ηλεκτρονικού παρεμπορίου και των προϊόντων απομίμησης αποτέλεσαν αντικείμενο συνάντησης που είχε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλης  Κορκίδης με τον πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου της Κομισιόν (ΙΝΤΑ)Δρ. Βιτάλ Μορέϊρα.

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου της Κομισιόν (ΙΝΤΑ) είναι αρμόδια για ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό και στην εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής και στις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην εν λόγω Επιτροπή κατατίθενται Εκθέσεις, Γνωμοδοτήσεις, Τροπολογίες και άλλα έγγραφα εντός των θεμάτων αρμοδιότητάς της, τα οποία έχει δικαίωμα να τροποποιήσει και να αποφασίσει να υποβάλει στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Η INTA έχει μέλη της Ευρωβουλευτές, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τις αρμόδιες διακοινοβουλευτικές και ειδικές αντιπροσωπείες ως προς τα εμπορικά ζητήματα των σχέσεων με τρίτες χώρες, και ειδικότερα:

• τις χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς.

• τα μέτρα τεχνικής εναρμόνισης ή τυποποίησης σε τομείς που διέπονται από συμβάσεις διεθνούς δικαίου.

• τις σχέσεις με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις για τη προαγωγή της περιφερειακής οικονομικής και εμπορικής ολοκλήρωσης εκτός της Ε.Ε.

• τις σχέσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου – WTO, συμπεριλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής διάστασής του.

Η ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη στην συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δρ. Vital Moreira, επικεντρώθηκε στην «εμπορική πολιτική ΜμΕ επιχειρήσεων» και τέθηκαν για μία ακόμα φορά πολύ ενδιαφέροντα θέματα και προτάσεις για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ΕΣΕΕ παρέδωσε ένα αρχικό κείμενο των αναγκών της αγοράς, το οποίο στην ουσία συνθέτει τις επιμέρους θέσεις των φορέων των ΜμΕ του ελληνικού εμπορίου και των προτεραιοτήτων στα πλαίσια της ελληνικής Προεδρίας. Πρότεινε την ιεράρχηση των προβλημάτων και των προτεινόμενων λύσεων. Επίσης ζήτησε τη δημιουργία ενός κειμένου με έμφαση στις βραχυχρόνιες προτάσεις που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν άμεσα στην αγορά (‘quick wins”) και με περισσότερο αναπτυξιακό χαρακτήρα στις θέσεις και προτάσεις των παραγωγικών φορέων.

Στη σύσκεψη έγινε αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία πρόσφατης έρευνας του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ που τεκμηριώνουν μια έντονη «καταναλωτική μετανάστευση», αντί εξαγωγικής δραστηριότητας σε τρίτες χώρες. Σημειωτέον ότι οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Ευρωζώνης των 17 και της Ε.Ε. των 28 σε εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών είναι οι ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία, Ρωσία, κ.α. με θετικό πρόσημο (260 δις) στο εμπορικό ισοζύγιο.

Τέλος, η ΕΣΕΕ παρέδωσε τις αρχικές προτάσεις της για τη νέα προγραμματική περίοδο ΣΕΣ 2014-2020 και δεσμεύτηκε να στείλει στην ΙΝΤΑ, μέσω της δομής των ερευνητικών της υπηρεσιών του ΙΝΕΜΥ, συμπληρωματικά στοιχεία του ελληνικού εμπορίου για καλύτερη επεξεργασία και εμπλουτισμό της τελικής Έκθεσης της Επιτροπής για το μέλλον του ευρωπαϊκού εμπορίου.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By