Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

Σχέδιο για πώληση του ενεργητικού της πρώην Λαϊκής Τράπεζας

Οι ανασφάλιστοι καταθέτες της Λαϊκής έχασαν περί τα 4 δισ. ευρώ, ενώ η όλη διαδικασία εξυγίανσης εξελίσσεται υπό πλήρη μυστικότητα

money

Σχέδιο για πώληση του ενεργητικού της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η συμμετοχή κατά 18% στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου, ετοίμασε η διαχειρίστρια, Άντρη Αντωνιάδου, η οποία διορίστηκε τον περασμένο Μάρτιο από την Κεντρική Τράπεζα.

Με την διαδικασία διάσωσης (bail-in), του περασμένου Μαρτίου, οι ανασφάλιστοι καταθέτες της Λαϊκής έχασαν περί τα 4 δισ. ευρώ, ενώ μέρος του καθαρού ενεργητικού της Λαϊκής χρησιμοποιήθηκε για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου έναντι της συμμετοχής της Λαϊκής κατά 18% στην Κύπρου.

Η όλη διαδικασία εξυγίανσης εξελίσσεται υπό πλήρη μυστικότητα, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής δεν έχουν ανακοινωθεί από την αρχή εξυγίανσης, που περιλαμβάνει την ΚΤ, το υπουργείο οικονομικών και την επιτροπή κεφαλαιαγοράς. Υπολογίζεται ότι τα στοιχεία ενεργητικού της πρώην Λαϊκής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις θυγατρικές της σε χώρες όπως η Σερβία, η Ρωσία και η Ουκρανία, που βρίσκονται σήμερα σε πλήρη λειτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της οικονομικής ιστοσελίδας «StockWatch» η διαχειρίστρια υπολογίζει ότι τα στοιχεία ενεργητικού που έμειναν στην παλιά Λαϊκή αξίζουν κοντά στα 750 εκ. ευρώ. Το μεγαλύτερο στοιχείο ενεργητικού της Τράπεζας είναι η συμμετοχή του 18% στην Τράπεζα Κύπρου, ποσοστό που αξίζει λιγότερο από 0,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διαχειρίστριας.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By