Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021

ΤΑΙΠΕΔ: Ηλεκτρονική δημοπρασία τεσσάρων ακινήτων έναντι 1.3 εκατ. ευρώ

Η δημοπρασία έγινε στην διαδικτυακή πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr

taiped

Έσοδα 1,3 εκατ. ευρώ εισέπραξε το ΤΑΙΔΕΠ από την ηλεκτρονική δημοπρασία ακινήτων στην περιοχή της Πλάκας, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα.

Η δημοπρασία έγινε στην διαδικτυακή πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr και τα έσοδα κινήθηκαν 42% υψηλότερα των αντίστοιχων τιμών εκκίνησης.

Υπενθυμίζεται ότι δεδομένου των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης περιοχής, το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην αξιοποίηση αυτών των ακινήτων μέσω δικαιωμάτων επιφανείας για 99 έτη, ώστε μετά το τέλος της συγκεκριμένης περιόδου, η κυριότητα των ακινήτων να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Για 3 από τα ακίνητα του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου στην Πλάκα, δεν υπήρξε επενδυτικό ενδιαφέρον στην προσδιορισμένη τιμή εκκίνησης αν και είχαν υποβληθεί αρχικά 7 προσφορές. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, το ΤΑΙΠΕΔ θα αξιολογήσει εκ νέου τις δυνατότητες αξιοποίησης των εν λόγω ακινήτων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By