Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023

Τα ξενοδοχεία την εποχή της κρίσης

Άργησε αλλά … προσαρμόστηκε η ελληνική τουριστική αγορά.

xenodoxeioΜε καθυστέρηση τουλάχιστον 2 ετών προσαρμόστηκε η ελληνική τουριστική αγορά στο «νέο τοπίο» του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως αυτό διαμορφώθηκε τα χρόνια της κρίσης. Ενώ οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης ήταν ορατές ήδη από το τέλος του 2009, η ελληνική τουριστική αγορά προσάρμοσε τις τιμές της έτσι ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστική σε σχέση με την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία μόλις το 2012.

Αυτό προκύπτει από την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που παρουσίασε η Trivago μια εταιρία σύγκρισης και αναζήτησης τουριστικών προορισμών που αναφέρεται σε περισσότερα από 600.000 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο και διαθέτει πάνω 150 site κρατήσεων. Στην Ελλάδα μπορεί κανείς να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες της μέσω του διαδικτυακού τόπου www.trivago.gr,

Στην έρευνα που εκπόνησε αναφέρεται διακύμανση των ξενοδοχειακών τιμών στα κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου τα έτη της οικονομικής κρίσης (2010-2011-2012) καθώς και η συγκριτική αναφορά της διακύμανσης αυτής σε σχέση με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν των χωρών αυτών.

Ας δούμε τα στοιχεία της ανάλυσης συνοδευόμενα από τους σχετικούς πίνακες:

 

ΑΕΠ 2010
ΑΕΠ 2010

 

ΤΙΜΕΣ 2010
ΤΙΜΕΣ 2010

Η αρχή της οικονομικής κρίσης βρίσκει το ΑΕΠ της Ελλάδας και της Ισπανίας με αρνητικό πρόσημο (-1% και -1,5% αντίστοιχα για το πρώτο τρίμηνο) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ενώ η Ιταλία και η Πορτογαλία έχουν θετικό πρόσημο στο ΑΕΠ τους (0,9 % και 2,10 % αντίστοιχα). Καθώς το 2010 κυλά το ΑΕΠ της Ελλάδας μειώνεται και άλλο και αγγίζει το -2,8% για το δεύτερο τρίμηνο, το -6,6 % για το τρίτο και το -9% για το τέταρτο. Η πορεία του Ισπανικού ΑΕΠ είναι σαφώς καλύτερη με -0,10% για το δεύτερο τρίμηνο, 0,70% για το τρίτο και 1,30% για το τέταρτο.

Στο 0,5% το ΑΕΠ της Ιταλίας για το δεύτερο τρίμηνο, στο 0,4% για το τρίτο και στο 0,20% για το τέταρτο. Στην Πορτογαλία η αύξηση του ΑΕΠ σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο αγγίζει μεγαλύτερο ποσοστό και για το δεύτερο τρίμηνο κυμαίνεται στο 2,2%, στο 1,9% για το τρίτο και στο 1,6% για το τέταρτο και τελευταίο τρίμηνο. Την ίδια στιγμή, όπως φαίνεται και από το διάγραμμα των τιμών για το 2010 η Ιταλία κατείχε τις ακριβότερες μέσες ξενοδοχειακές τιμές. Αντίθετα Ισπανία και Πορτογαλία, ακόμα και τους θερινούς μήνες κρατούν τις μέσες του τιμές κάτω από 100 ευρώ (εξαίρεση ο Αύγουστος της Πορτογαλίας, μέση τιμή 104 ευρώ). Η Ελλάδα είναι καθόλη τη διάρκεια του χρόνου πιο ακριβή από την Ισπανία και την Πορτογαλία και τους κατεξοχήν τουριστικούς μήνες η μέση τιμή διανυκτέρευσης είναι για τον Ιούνιο 101 ευρώ, για τον Ιούλιο αυξάνει στα 108 ευρώ, για τον Αύγουστο 119 ευρώ και για το Σεπτέμβριο 106 ευρώ. Αντίθετα οι μέσες τιμές στην Ιταλία, είναι όλο το χρόνο πάνω από 100 ευρώ, με ακριβότερους μήνες τον Οκτώβριο και τον Απρίλιο (124 ευρώ) και μοναδικές εξαιρέσεις τον Ιανουάριο και τον Δεκέμβριο με μέση τιμή στα 99 ευρώ και 98 ευρώ αντίστοιχα.

tourist3
ΑΕΠ 2011
tourist4
ΤΙΜΕΣ 2011

 

Ο δεύτερος χρόνος βρίσκει το ΑΕΠ της Ελλάδας σε σχέση με το προηγούμενο έτος για το πρώτο τρίμηνο στο -8,8%, για το δεύτερο στο -7,9%, για το τρίτο στο -4% και για το τέταρτο στο -7,9%. Το ΑΕΠ της Πορτογαλίας για όλα τα τρίμηνα σε σχέση με το 2010 παρουσιάζει μείωση (-0,4%, -0,9%, -1,8%, -3,1% αντίστοιχα) ενώ η Ισπανία είναι η μόνη που καταφέρνει και στα 4 τρίμηνα να έχει θετικό πρόσημο (1,6%, 1,7%, 1,50%, 0,7% αντιστοίχως). Το ΑΕΠ στην Ιταλία για το πρώτο τρίμηνο είναι στο 0,1%, για το δεύτερο 0,3%, για το τρίτο -0,1% και για το τέταρτο -0,8%. Ρίχνοντας μια ματιά στην διακύμανση των τιμών για το 2011, η Ελλάδα διατηρεί τις τιμές στις ίδιες τιμές με το 2010 και για μια ακόμα φορά οι μήνες που παρουσιάζουν μέση τιμή πάνω από 100 ευρώ είναι οι θερινοί μήνες και ο Σεπτέμβριος. Να σημειωθεί ωστόσο ότι αυτοί οι μήνες παρουσίασαν αύξηση των τιμών σε σχέση με το έτος 2010 (Ιούνιος: 108 ευρώ, Ιούλιος: 116 ευρώ, Αύγουστος: 121 ευρώ, Σεπτέμβριος: 112 ευρώ). Για μια ακόμα χρονιά η Ιταλία ήταν η ακριβότερη χώρα εκ των τεσσάρων, με τη διαφορά ότι το 2011 η μέση τιμή διανυκτέρευσης για κανένα μήνα δεν κυμάνθηκε κάτω από 100 ευρώ. Οι ακριβότεροι μήνες της Ιταλίας ήταν ο Μάιος με 153 ευρώ, ο Σεπτέμβριος με 151 ευρώ και ο Οκτώβριος με 150 ευρώ, ενώ ο φτηνότερος ήταν ο Φεβρουάριος με 106 ευρώ. Και στην Ισπανία η μέση τιμή διανυκτέρευσης για όλους τους μήνες του 2011 παρουσιάστηκε αυξημένη σε σχέση με το 2010 και από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο κυμάνθηκε πάνω από 100 ευρώ. Στα ίδια χαμηλά, σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη, επίπεδα κυμάνθηκε η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση στην Πορτογαλία με μόνο τη μέση τιμή του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου να ξεπερνούν τα 100 ευρώ (108 ευρώ και 104 αντίστοιχα).

ΑΕΠ 2012
ΑΕΠ 2012

 

tourist6 

Ένας ακόμα χρόνος κρίσης και το 2012 βρίσκει όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου με αρνητικό πρόσημο στο ΑΕΠ τους, με την Ελλάδα ωστόσο να κρατά τα σκήπτρα. Το πρώτο τρίμηνο το ΑΕΠ της Ελλάδας σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο ήταν -6,7%, για το δεύτερο -6,4%, για το τρίτο -6,7% και για το τέταρτο -5,7%. Στην Πορτογαλία το ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο ήταν -2,3%, για το δεύτερο -3,1%, για το τρίτο -3,5% και για το τέταρτο τρίμηνο -3,8%. Η διακύμανση του ΑΕΠ της Ιταλίας για το 2012 ήταν -0,9%, -0,7%, -0,2% και -0,9% ανά τρίμηνο και για την Ισπανία -0,3% για το πρώτο τρίμηνο και ακολούθως -1,2%, -1,1% και -1,8% για το τελευταίο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς. Όσον αφορά στις ξενοδοχειακές τιμές για το 2012 η Ελλάδα παρουσιάζει αισθητή μείωση σε σχέση με τις άλλες χρονιές με τη μέση τιμή Δεκεμβρίου να είναι μόλις στα 73 ευρώ. Καθόλη τη διάρκεια του χρόνου ωστόσο η μέση τιμή διανυκτέρευσης είναι μειωμένη σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, με μόνο τους θερινούς μήνες να ξεπερνούν το φράγμα των 100 ευρώ ανά διανυκτέρευση, με ακριβότερο μήνα τον Ιούλιο στα 110 ευρώ. Η Ιταλία για μια ακόμα χρονιά, είναι η ακριβότερη εκ των τεσσάρων χωρών με μέση τιμή διανυκτέρευσης για όλους τους μήνες άνω των 100 ευρώ, με ακριβότερο το Μάιο στα 154 ευρώ, η Ισπανία και η Πορτογαλία σημειώνουν μικρή αύξηση των μέσων τιμών διανυκτέρευσης με την Ισπανία από το Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο να έχει μέση τιμή γύρω στα 110 ευρώ και την Πορτογαλία να αυξάνει τις τιμές άνω των 100 ευρώ μόνο τους θερινούς μήνες, με ακριβότερο τον Αύγουστο στα 107 ευρώ.

 

Αύξηση τιμών στις Ευρωπαϊκές χώρες

Ο δεύτερος μήνας της Άνοιξης βρίσκει τη μέση τιμή διανυκτέρευσης σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αυξημένη με την Ολλανδία να καταλαμβάνει, εξαιτίας της Μέρας της Βασίλισσας,  την πρώτη θέση με 26 τοις εκατό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μέση τιμή τα 145 ευρώ. Στη δεύτερη θέση είναι η Τσεχία με ποσοστό αύξησης 21 τοις εκατό ( 108 ευρώ ανά διανυκτέρευση) και στην τρίτη θέση την Κύπρο  με ποσοστό αύξησης 19 τοις εκατό και μέση τιμή δίκλινου δωματίου ανά διανυκτέρευση τα 95 ευρώ. Το ποσοστό αύξησης στην Ελλάδα αγγίζει το 11 τοις εκατό αλλά η μέση τιμή διανυκτέρευσης είναι ακόμα σε χαμηλά επίπεδα ( 79 ευρώ, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν 71 ευρώ). Την ίδια στιγμή η μέση τιμή διανυκτέρευσης στην Ιταλία αγγίζει τα 135 ευρώ (ποσοστό αύξησης 14 τοις εκατό), στην Ισπανία ο επισκέπτης θα κληθεί να πληρώσει κατά μέσο όρο 96 ευρώ (τρία τοις εκατό αύξηση) και στην Πορτογαλία, θα πληρώσει κατά μέσο όρο για ένα δίκλινο δωμάτιο 83 ευρώ με ποσοστό αύξησης οχτώ τοις εκατό.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By