Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου, 2021

Τα 256 εκατ. ευρώ έφτασαν οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα

Σημαντική αύξηση των εκροών λόγω επενδύσεων των θεσμικών επενδυτών σε ομόλογα και γραμμάτια του εξωτερικού

euro

Καθαρή εισροή ύψους 256 εκατ. ευρώ εμφάνισαν οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από ξένους υπηκόους στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013. Ειδικά τον Αύγουστο του 2013 οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα  εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 21 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 270 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2012, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 10 δισ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 75,6 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Επίσης, εκροή σημειώθηκε και λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων των εγχώριων θεσμικών επενδυτών κυρίως σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.

Στην κατηγορία των «λοιπών» επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εισροή ύψους 5,1 δισ. ευρώ, έναντι καθαρής εισροής 78 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους της χώρας κατά 27,9 δισ. ευρώ, αλλά και στη μείωση των τοποθετήσεων των εγχώριων θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό κατά 16,2 δισ. ευρώ (εισροές).

Οι κινήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση κατά 38,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (εκροή).

Πηγή: in.gr

(Visited 1 times, 1 visits today)
By