Κυριακή, 13 Ιουνίου, 2021

«Τελευταία ευκαιρία» για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ

Μπορούν να αλλάξουν ασφαλιστική κατηγορία με υπουργική απόφαση του Γιάννη Βρούτση

syntaxiouxoi«Τελευταία ευκαιρία» χαρακτηρίζει το υπουργείο Εργασίας, υπουργική απόφαση  που εξέδωσε ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, προκειμένου να αλλάξουν ασφαλιστική κατηγορία.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εργασίας :«Μία τελευταία ευκαιρία σε συνεπείς ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ οι οποίοι εί­χαν χάσει το δικαίωμα για κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία δίνεται με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοι­νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση.Συγκεκριμένα, τροποποιείται και συμπληρώνεται η προηγούμενη υπουρ­γική απόφαση Φ80000/10255/334/06.06.2012 (ΦΕΚ 1849/τ.Β’/13.06.2012) η οποία έδινε την δυνατότητα επιλογής κατώ­τερης ασφαλιστικής κατηγορίας με την βούληση του ασφαλισμέ­νου. Παρέχεται, δηλαδή, σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που κατετάγησαν σε κα­τώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 13.06.2012 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας αλλά απώλεσαν για οποιοδήποτε λόγο το δι­καίωμά τους, μία τε­λευταία ευκαιρία να επανέλθουν στην ασφαλιστική κατηγορία της προη­γούμενης επιλογής τους εφόσον συντρέχουν και όλοι οι σχετικοί όροι και οι προϋ­ποθέσεις».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By