Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου, 2022

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στα 32,79 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο

μετά την ολοκλήρωση την 1η/11/2013 των εταιρικών πράξεων για την αναδιάρθρωσή του

ternaA

Η εταιρία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, μετά την ολοκλήρωση την 1η/11/2013 των εταιρικών πράξεων για την αναδιάρθρωση του μετοχικού της κεφαλαίου, ενημερώνει ότι αυτό ανέρχεται σε 32.794.320 ευρώ, διαιρούμενο σε 109.314.400 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By