Τετάρτη, 4 Αυγούστου, 2021

Την Παρασκευή ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Eurobank

«Πράσινο φως» από το Χ.Α.

metoxes

Την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 9.238.709.677 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, μετά από σχετική έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται σε 5.362.487.962,60 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 15.053.376.542 μετοχές εκ των οποίων

  • α) 14.707.876.542 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και
  • β) 345.500.000 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης την Παρασκευή 9/5/2014.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By