Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου, 2021

 Τους εν ενεργεία υπαλλήλους αφορά ο επανέλεγχος των συμβάσεων αορίστου χρόνου

Εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

grafeio-ergasia-dimosioi upalliloi

Τους εν ενεργεία υπαλλήλους θα αφορά σε πρώτη φάση η διαδικασία επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η εγκύκλιος, που δημοσιοποιήθηκε χθες, ορίζει ότι «τα αιτούμενα στοιχεία, που αφορούν στις μετατροπές συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή δημοσίου δικαίου) που έχουν οι υπάλληλοι κατά τον παρόντα χρόνο, και τα οποία υποχρεούνται να αποστείλουν οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή άλλες αρμόδιες οργανικές μονάδες των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4250/2014, σε πρώτη φάση, θα αφορούν τους εν ενεργεία υπαλλήλους».

Επίσης, συνιστάται η καταγραφή των στοιχείων να ξεκινήσει από τις χρονικά πιο πρόσφατες περιπτώσεις μετατροπής συμβάσεων και να προχωρήσει σε βάθος 20ετίας, δηλαδή από το 1994 έως σήμερα. Σε περιπτώσεις υπαλλήλων που προέρχονται από μεταφορά ή μετάταξη, εάν λείπουν στοιχεία από τον υπηρεσιακό φάκελο θα πρέπει οι αρμόδιες Δ/νσεις να επικοινωνούν με τον φορέα προέλευσης.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By