Κυριακή, 28 Μαΐου, 2023

Το Πρωτοδικείο Ξάνθης δικαίωσε εγκλωβισμένο δανειολήπτη

 Την τριετία 2007-2010 χιλιάδες δανειολήπτες πείστηκαν να λάβουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο με το πρόσχημα της χαμηλής δόσης, ωστόσο ουδείς τους ενημέρωσε για τους κινδύνους που έκρυβε μία πιθανή αλλαγή στην ισοτιμία ευρώ-φράγκου με συνέπεια αυτή τη στιγμή να χρωστούν στις τράπεζες περισσότερα χρήματα από όσα έλαβαν

daneia745_061113

Το δρόμο για τη δικαίωση 70.000 και πλέον δανειοληπτών που έχουν λάβει δάνειο σε ελβετικό φράγκο και τώρα είναι εγκλωβισμένοι σε ολοένα και αυξανόμενα χρέη προς τις τράπεζες, ανοίγει η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης υπέρ συνταξιούχου αστυνομικού. Την τριετία 2007-2010 χιλιάδες δανειολήπτες πείστηκαν να λάβουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο με το πρόσχημα της χαμηλής δόσης, ωστόσο ουδείς τους ενημέρωσε για τους κινδύνους που έκρυβε μία πιθανή αλλαγή στην ισοτιμία ευρώ-φράγκου με συνέπεια αυτή τη στιγμή να χρωστούν στις τράπεζες περισσότερα χρήματα από όσα έλαβαν και ενώ ήδη έχουν καταβάλλει  σημαντικό μέρος των οφειλών τους. Η απόγνωση τους οδήγησε στη σύσταση ειδικού συλλόγου με στόχο τη διεκδίκηση της μετατροπής των δανείων τους σε ευρώ και προσδοκούν να κερδίσουν τη μάχη που ξεκίνησαν, ιδιαίτερα μετά την ενθαρρυντική απόφαση του Πρωτοδικείου Ξάνθης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του Συλλόγου, η προδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου στις 30/4/2014 για την υπόθεση C-26/13 καθώς και η πρώτη θετική απόφαση πανελληνίως σε ατομική αγωγή από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης στις 6 Ιουνίου με αρ. 23/2014 δημιουργεί νέα δεδομένα στην συντεταγμένη επίλυση, ενός θέματος με κοινωνικές προεκτάσεις.

Ειδικότερα, ο ενάγων, συνταξιούχος αστυνομικός σήμερα, που δικαιώθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης, σύναψε δανειακή σύμβαση με τραπεζικό ίδρυμα το 2007 με σκοπό να αγοράσει ένα διαμέρισμα. Η δανειακή σύμβαση ήταν σε συνάλλαγμα, και δη σε ελβετικά φράγκα. Το δάνειό του εγκρίθηκε και έτσι στις 5 Ιουνίου του 2007 η τράπεζα του κατέβαλε το ποσό των 166.680,60 ελβετικών φράγκων. Από εκείνη τη στιγμή, ωστόσο, ο δανειολήπτης βρέθηκε εγκλωβισμένος σε μια οικονομική περιπέτεια.

Το ελβετικό φράγκο άρχισε να υποχωρεί σταδιακά έναντι του ευρώ, με αποτέλεσμα παρά τα χρήματα που ο δανειολήπτης κατέβαλε το κεφάλαιο του δανείου να μην μειώνεται στον βαθμό που ο ίδιος θα περίμενε. Συγκεκριμένα, η ισοτιμία του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ είχε υποχωρήσει σε 1,183 το 2012 από 1,65 το 2007, όταν και εκταμιεύτηκε το δάνειο.

Ο συνταξιούχος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να αποπληρώσει το δάνειο που είχε λάβει βάσει της ισοτιμίας που ίσχυε την ημέρα που η τράπεζα του κατέβαλε τα χρήματα. Το Πρωτοδικείο Ξάνθης δικαίωσε τελικώς τον δανειολήπτη, δημιουργώντας ένα δεδικασμένο, αν και πρόκειται για πρωτόδικη απόφαση.

Στην επίμαχη δανειακή σύμβαση που είχε συνάψει ο συνταξιούχος περιλαμβανόταν ο υπ” αρ. 7ος όρος σύμφωνα με τον οποίο «εφόσον το δάνειο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού έχει χορηγηθεί σε συνάλλαγμα ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις εντεύθεν υποχρεώσεις του προς την τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης είτε σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής».

Ο εν λόγω όρος κρίθηκε ασαφής και αόριστος και κατ” επέκταση καταχρηστικός από το Δικαστήριο, με τον δανειολήπτη μάλιστα να ισχυρίζεται πως δεν είχε ενημερωθεί για τον σοβαρό κίνδυνο που διατρέχει από ένα ενδεχόμενο μεγάλης αλλαγής της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ τόσο για τις δόσεις, όσο και για το κεφάλαιο και ζήτησε να κηρυχθεί άγονος ο επίμαχος όρος, γιατί δεν ήταν σε γνώση του.

Προς αυτήν την κατεύθυνση το Δικαστήριο έκρινε πως η οφειλή του δανειολήπτη πρέπει να υπολογιστεί βάσει της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων την περίοδο που εκταμιεύτηκαν τα χρήματα του δανείου.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By