Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

Τράπεζα Κύπρου: Στις 10/9 η Γ.Σ. για την εκλογή νέου Δ.Σ.

η ανακεφαλοποίηση της ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες

TRAPEZAKYPROUΤην Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου για την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Γ.Σ. αναμένεται να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2012*.

2. Διορισμός των ελεγκτών της Εταιρίας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους*.

3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Αναφορικά με τις συνήθεις εργασίες που περιγράφονται στις υποπαραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, θα προταθεί η αναβολή των εν λόγω εργασιών και η διεκπεραίωση αυτών σε εξ’ αναβολής συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2013 και για την οποία σχετική ειδοποίηση θα σταλεί εκ νέου στους μετόχους.

Η αναβολή των ως άνω εργασιών είναι αναγκαία επειδή δεν ήταν εφικτή η έγκαιρη ολοκλήρωση της ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων και η έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο ενόψει του γεγονότος ότι η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε μόλις στις 30 Ιουλίου 2013.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By