Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

Τράπεζα Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαιοποίηση

Ολες οι λεπτομέρειες αναλυτικά

TRAPEZAKYPROUΤην ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου, ανακοίνωσαν το υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Το τελικό ποσοστό μετατροπής των ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο είναι 47,5% και τα ίδια βασικά κεφάλαια της Τράπεζας Κύπρου υπολογίζεται ότι θα κυμανθούν σε ποσοστό περίπου 12%, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ΚτΚ, υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης, θα ενημερώσει την Τράπεζα Κύπρου ότι από σήμερα εξέρχεται από το καθεστώς εξυγίανσης και όλα τα καθήκοντα των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα ασκούνται από το μεταβατικό διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, μέχρι να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚτΚ:

Ποσοστό 12% των καταθέσεων τα οποία ήταν προηγουμένως δεσμευμένα (5% του συνόλου) θα αποδεσμευτούν.

Το υπόλοιπο ποσό των καταθέσεων θα μοιραστεί ισόποσα σε τρεις ξεχωριστές καταθέσεις προθεσμίας των έξι, εννέα και δώδεκα μηνών αντιστοίχως με δικαίωμα ανανέωσης τους από την Τράπεζα Κύπρου για μια επιπρόσθετη περίοδο ίδιας χρονικής διάρκειας. Για τις καταθέσεις αυτές θα καταβάλλεται επιτόκιο ψηλότερο από αυτό που θα ισχύει για αντίστοιχες καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου.

Η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Κύπρου θα τροποποιηθεί έτσι ώστε όλοι οι μέτοχοι να κατέχουν κοινές μετοχές. Η νέα δομή θα πρέπει να είναι συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Οι ανασφάλιστοι καταθέτες της τέως Λαϊκής Τράπεζας θα αποζημιωθούν μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης με μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 18% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της νέας Τράπεζας Κύπρου.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By