Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2020

Τρ. Πειραιώς: Θα παρέχει συμβουλές στις επιχειρήσεις για το ΕΣΠΑ

Συνεργάζεται με δύο εταιρείες συμβούλων.

© FOSPHOTOS  Alexandros Katsis
© FOSPHOTOS Alexandros Katsis

Συμβουλές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη σύνταξη και υποβολή του επιχειρηματικού τους σχεδίου προκειμένου να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, κάθε υφιστάμενη, νέα ή υπό σύσταση μικρομεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους τομείς Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες, έχει την ολοκληρωμένη υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου της, με την εποπτεία της Τράπεζας Πειραιώς.

Η τράπεζα για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με δύο από τις πιο εξειδικευμένες εταιρίες του χώρου, τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. και την Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., οι οποίες διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς και οι συνεργάτες της αναλαμβάνουν:

• την ενημέρωση για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ,

• τη διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου,

• την υποβολή της αίτησης και του φακέλου στους Αρμόδιους Φορείς,

• την παρακολούθηση και υποστήριξη της επένδυσης μέχρι και την ολοκλήρωση της.

Τα  καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς «φροντίζουν για τη διακίνηση όλων των απαιτούμενων εγγράφων προς το συνεργάτη που έχει επιλεγεί και βοηθούν τον πελάτη στις διαδικασίες ολοκλήρωσης της επένδυσής του», αναφέρει η ανακοίνωση,

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων λήγει στις 10 Μαΐου 2013.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By