Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Εξορθολογισμό της φορολογίας ακινήτων ζητά το ΠΑΣΟΚ

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη φορολογία των ακινήτων.

economy; IMF; meeting; PASOK; Poul Thomsen; Troika; ΔΝΤ; ΠΑΣΟΚ; Πόουλ Τόμσεν; Τρόικα; οικονομία; οικονομική κρίση; συνάντηση, ΜΟΡΣ, ΜΑΖΟΥΧ, ΜΑΣΟΥΧ, ΕΚΤ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,Ο εξορθολογισμός της φορολογίας ακινήτων είναι επιβεβλημένος, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ εκτιμώντας ότι η φορολόγηση πρέπει να γίνεται με έναν ενιαίο φόρο, ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από δικαιότερη κατανομή μεταξύ των υπόχρεων και καταθέτει προτάσεις για τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό.

Σύμφωνα με τις προτάσεις του κόμματος ο νέος φόρος πρέπει να:

– είναι προοδευτικός σε ό,τι αφορά τη φορολογική επιβάρυνση των Φυσικών Προσώπων. «Προτείνουμε την θέσπιση ενός αφορολόγητου κατ” άτομο και οι φορολογικοί συντελεστές να αυξάνονται όσο αυξάνεται η φορολογητέα ύλη. Έτσι, με το φόρο αυτό να συμμετέχουν στα βάρη περισσότερο οι πιο εύπορες ομάδες του πληθυσμού» σημειώνει.

– διασφαλίζει τον εξορθολογισμό στη φορολόγηση των Νομικών Προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη το είδος χρήσης κάθε ακινήτου.

Στο πλαίσιο αυτό επανεξετάζονται όλα τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα.

By