Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

«Ψηφιακή εποχή» στις προμήθειες και διαγωνισμούς του δημοσίου

euro money iron

Μέσω ηλεκτρονικού συστήματος θα γίνονται όλες οι διαδικασίες σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης

Σε 6 εκατοντάδες από … 6 χιλιάδες θα μειωθούν οι δημόσιοι φορείς που θα διαθέτουν το δικαίωμα ανάθεσης διαγωνισμών ενώ μέχρι τον Απρίλιο οι προμήθειες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΝΠΔΔ κ.λ.π) θα ρυθμίζονται ηλεκτρονικά.

thePaperΤις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι πλέον μόνον 621 φορείς θα μπορούν να εκτελούν διαγωνισμούς, ενώ έως σήμερα αυτή την δυνατότητα είχαν 6.930 φορείς. Ο υφυπουργός τόνισε πως με την πλήρη εφαρμογή της νέας ψηφιακής πλατφόρμας η μείωση του κόστους για το δημόσιο θα φτάσει το 20% ενώ δημιουργούνται πλέον νέοι όροι για την διαφάνεια των προμηθείων μια και θα είναι δυνατή η παρακολούθησή τους από κάθε πολίτη. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή των διαδικασίων για προμήθειες θα είναι υποχρεωτική ενώ με τον ίδιο τρόπο θα εκτελούνται οι συμβάσεις και οι εντολές πληρωμών. Θα θα ενεργοποιηθούν δύο τύποι διαγωνισμών οι λεγόμενες «συμφωνίες – πλαίσιο» και οι «ηλεκτρονικές δημοπρασίες». Στην πρώτη περίπτωση οι αιτούμενοι θα επιλέγονται με μειοδοτικό διαγωνισμό ενώ στην δεύτερη θα κατατίθενται on line προσφορές. [space size=»30″]

(Visited 1 times, 1 visits today)
By