Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Επανέρχεται η Διαιτησία στις συλλογικές διαπραγματεύσεις

Με την τροπολογία που κατατέθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας

ypoik

Την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας.

Με αυτήν την τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα σε εργοδότες και εργαζόμενους να προσφύγουν μονομερώς στη Διαιτησία, εφόσον το ένα από τα δυο μέρη αρνηθεί τη διαμεσολάβηση, αλλά και να ασκήσουν έφεση κατά των αποφάσεων των διαιτητών. Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα στη Διαιτησία, να καθορίζει τα ελάχιστα όρια αποδοχών.

Η τροπολογία κατατέθηκε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκαν συνταγματικές όλες οι προβλέψεις της 6ης Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), Ν.4046/2012, με εξαίρεση τον περιορισμό του ρόλου της διαιτησίας μόνο στον καθορισμό βασικού μισθού και του βασικού ημερομισθίου και τη δυνατότητα της προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη εργοδοτών και εργαζομένων.

Εκτός από τη δυνατότητα της έφεσης, η τροπολογία προβλέπει, για πρώτη φορά, τη συμμετοχή τακτικών δικαστών στη Διαιτησία και επαναφέρει με τον τρόπο αυτό, τις διατάξεις του νόμου 3259/1955.

By