Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

120 δόσεις: Όλα τα βήματα για να μην χάσετε τη ρύθμιση

Η ρύθμιση αναμένεται να ωφελήσει περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες.

Με τρία βασικά βήματα αναμένεται να ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Εκτός από τους εργοδότες και τους αγρότες για τους οποίους δεν προβλέπεται διαδικασία επανυπολογισμού, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα αιτούνται εφόσον το επιθυμούν, τον επανυπολογισμό της οφειλής τους για τα έτη 2002- 2016 και θα πρέπει να συναινούν σε αυτόν πριν επιλέξουν το πλήθος των δόσεων με τις οποίες θα ρυθμίσουν.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει την επόμενη μέρα της ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται στη Βουλή αμέσως μετά το Πάσχα.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλοι όσοι έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018. Η νέα ρύθμιση θα προβλέπει «κούρεμα» τόσο της βασικής οφειλής όσο και των προσαυξήσεων, κατά 85%, ενώ η νέα οφειλή που θα προκύψει, με μεσοσταθμική μείωσης της τάξης του 65%, θα αποπληρώνεται σε 120 δόσεις.
Στη ρύθμιση θα έχει τη δυνατότητα να μπει πολύ μεγάλος αριθμός οφειλετών. Παρά ταύτα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το διάστημα της αποπληρωμής, καθώς υπάρχει κίνδυνος να «δουν» την έξοδο από τη ρύθμιση, με σοβαρές συνέπειες.

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται:

– Αν δεν καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις της ρύθμισης

– Αν δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 01/01/2019

– Αν δεν καταβληθούν εντός 3 μηνών από την άρση της αναστολής οι οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης και δεν υπήχθησαν, με επιλογή του οφειλέτη, στη ρύθμιση

– Αν δεν καταβληθεί το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

Να σημειωθεί ότι αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν από την ολοκλήρωση της ρύθμισης των 120 δόσεων, η ρύθμιση δεν χάνεται και συνεχίζεται από τους κληρονόμους του. Ομοίως η ρύθμιση δεν «σπάει» εάν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 01/01/2019τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οι όροι της οποίας τηρούνται.

Τι σημαίνει η απώλεια της ρύθμισης

Η απώλεια της ρύθµισης των 120 δόσεων οδηγεί στην αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων στην κατάσταση που είχαν κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και πριν από τον τυχόν επανυπολογισµό τους.

Το ποσό που έχει καταβληθεί έως την απώλειά της αφαιρείται από το ποσό της οφειλής που αναβιώνει. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης των 120 δόσεων, εφόσον τηρούνται οι όροι της, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας διµηνιαίας ισχύος, στο οποίο πιστοποιείται το υπολειπόµενο ποσό της οφειλής, ενώ, επιπλέον, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων.

By