Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023

120 δόσεις: Πάνω από 10.000 αιτήσεις την πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας του ΕΦΚΑ

Στις 10.350 έφτασαν το πρώτο 24ωρο λειτουργίας της πλατφόρμας οι αιτήσεις των οφειλετών ( μη μισθωτών και εργοδοτών) για ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία σε έως 120 δόσεις.

Οι οφειλέτες προερχόμενοι από τον ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ υποβάλλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ για τις ατοµικές τους εισφορές, όπου λαµβάνει χώρα ο εθελοντικός επανυπολογισµός.

Ακολούθως η διαδικασία συνεχίζεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ για την επιλογή των δόσεων. Οι εργοδότες που δεν οφείλουν και ατοµικές εισφορές µπορούν να µπουν κατευθείαν στην πλατφόρµα του ΚΕΑΟ και να ρυθµίσουν αφού πιστοποιηθούν ως χρήστες.

Η είσοδος στην εφαρµογή πραγµατοποιείται από την πλατφόρµα του ΕΦΚΑwww.efka.gov.gr µε κλειδιά Taxisnet και ΑΜΚΑ.

Μετά την είσοδο εμφανίζονται τα στοιχεία της ταυτότητας, τα οποία ανασύρονται από το Μητρώο του ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία αυτά δεν µεταβάλλονται. Σε περίπτωση που έχουν µεταβληθεί, θα πρέπει ο ασφαλισµένος να απευθυνθεί στις αρµόδιες τοπικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ. Εµφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας, για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα µεταβολής και καταχώρισης νέων στοιχείων.

Ακολουθούν ορισµένα ερωτήµατα όπως αν ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, αν έχει υποβάλει αίτηµα υπαγωγής στη ρύθµιση διαγραφής οφειλών λόγω εύλογης αµφιβολίας ή αν εκκρεµεί διαδικασία ένταξης οφειλών του στον νόµο Κατσέλη.

Εάν οι οφειλές έχουν ενταχθεί στον νόµο Κατσέλη Ν. 3869/2010 (υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα) και δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση, µπορεί ο ασφαλισµένος να τις εντάξει στη νέα ρύθµιση. Για να απεικονιστούν οι οφειλές στην πλατφόρµα, θα πρέπει πρώτα να υποβληθεί στην τοπική υπηρεσία ΕΦΚΑ δήλωση παραίτησης από το δικαστήριο.

Εάν εκκρεµεί αίτηµά για διαγραφή οφειλών λόγω «εύλογης» αµφιβολίας ως προς την υποχρέωση καταβολής τους, οι οφειλές δεν εµφανίζονται. Θα εµφανιστούν µετά την έκδοση σχετικής απόφασης.

Η Ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα παραμείνει ανοικτή έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

– Αφορά το σύνολο των οφειλών στα Ταμεία έως και τον Δεκέμβριο του 2018, που αγγίζουν τα 35 δισ. ευρώ.

-Στη ρύθμιση εντάσσονται επίσης οι εργοδοτικές οφειλές, δηλαδή οι οφειλές των επιχειρήσεων των εργοδοτών από την απασχόληση των μισθωτών τους. Ειδικά για τις οφειλές των επιχειρήσεων, αυτό που προβλέπει η ρύθμιση είναι ότι θα υπάρχει διαγραφή προσαυξήσεων κατά 100% αν κάνουν εφ” άπαξ εξόφληση και 50% κούρεμα προσαυξήσεων αν κάνουν εξόφληση σε δόσεις. Και πάλι ελάχιστο ποσό δόσης οριζονται τα 50 ευρώ και ο αριθμός των δόσεων θα φτάνει τις 120.

-Ειδικά για τους αγρότες, η ρύθμιση προβλέπει ότι θα υπάρχει διαγραφή προσαυξήσεων κατά 100%, και πάλι σε 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ.

– Η ρύθμιση αυτή θα έχει ένα πολύ μεγάλο ευεργέτημα για περίπου 80.000 εγκλωβισμένους ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τις άλλες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά επειδή έχουν μια οφειλή προς τα ασφαλιστικά Ταμεία δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By