Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, 2021

13.000 δικαιούχοι ΚΕΑ «ξέχασαν» να δηλώσουν τα εισοδήματά τους

Εκτός ΚΕΑ βρέθηκαν αυτό το μήνα 13.000 δικαιούχοι του προγράμματος, καθώς «ξέχασαν» να δηλώσουν εισοδήματα άνω των 1.000 ευρώ για το τελευταίο εξάμηνο.

Μετά από την διεξαγωγή των μηνιαίων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις δεν είχαν επικαιροποιηθεί, ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.

Η αναστολή ισχύει για ένα μήνα, μέχρι να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, αλλιώς ενεργοποιούνται κυρώσεις αποκλεισμού τους για ένα χρόνο και αναδρομική επιστροφή του επιδόματος, λόγω απόκρυψης εισοδημάτων.

Το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να δηλώνουν όλες τις σοβαρές αλλαγές στο εισόδημά τους, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ, το αργότερο έως τον επόμενο μήνα από την στιγμή που συμβαίνουν. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις τέθηκαν σε αναστολή, επειδή δεν είχαν τροποποιηθεί ακόμη ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση των νοικοκυριών.

Το σύστημα έστειλε ήδη τα απαραίτητα SMS στα κινητά των δικαιούχων που οι αιτήσεις τους ήταν ανακριβείς ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, καλώντας τους να κάνουν τροποποιητική δήλωση, ενώ η τελευταία «φουρνιά» ειδοποιητηρίων εστάλη μαζικά στις αρχές της εβδομάδας.

Οι υπηρεσίες του υπουργείου σε συνεννόηση με τους Δήμουςθα χειριστούν όλες αυτές τις υποθέσεις, ώστε να διευθετηθούν ομαλά και οι δικαιούχοι που θα κριθούν ως έχοντες δικαίωμα συνέχισης στο πρόγραμμα, να πληρωθούν αναδρομικά τον επόμενο μήνα.

Υπενθυμίζεται πως για να επιλεγεί κάποιος ως δικαιούχος θα πρέπει τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης να μην έχει εισόδημα άνω των 1.200 ευρώ. Αντίστοιχα, νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη θα μπορεί να ενταχθεί εάν έχει έως 1.800 ευρώ εξαμηνιαίο εισόδημα, ενώ νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη θα δικαιούται να έχει λάβει εισόδημα έως 2.100 ευρώ, κατά το τελευταίο εξάμηνο.

Βάσει του κανονισμού του ΚΕΑ, όποτε αλλάζει η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού (όπως αυτή αποτιμάται στο τελευταίο εξάμηνο), ο/η αιτών/ούσα οφείλει να τροποποιεί την αίτηση του/της.

Σε διαφορετική υπόθεση οι αιτήσεις θα αναστέλλονται και μπορούν να επανυποβληθούν με την πάροδο ενός έτους και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί αναδρομικά τα ποσά που εισπράχθηκαν, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Αν όχι, τότε διαβιβάζονται στην εφορία και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By