Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, 2022

133 ΝΠΙΔ της τοπικής αυτοδιοίκησης αρνούνται να απογραφούν

«Κινδυνεύουν με διακοπή κάθε είδους κρατικής οικονομικής ενίσχυσης»

dimosio650_231113

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του υπουργείου Εσωτερικών αλλά και τις αυστηρές προειδοποιήσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη πως θα κοπεί η επιχορήγησε σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που δεν θα απογραφούν, 133 ΝΠΙΔ στην τοπική αυτοδιοίκηση παραμένουν «φαντάσματα» για το δημόσιο και αρνούνται να μπουν στη διαδικασία.

Ειδικότερα το υπουργείο Εσωτερικών έλαβε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και δημοσιοποίησε το ψηφιακό αρχείο με τα ΝΠΙΔ στην τοπική αυτοδιοίκηση που δεν έχουν ως σήμερα απογραφεί. Από τα 693 ΝΠΙΔ στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουν απογραφεί 133.

Από τα 133 ΝΠΙΔ που δεν έχουν απογραφεί τα 51 είναι αναπτυξιακές εταιρείες, μόλις 16 Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) -επί συνόλου 129- και τα υπόλοιπα είναι κυρίως μικρές κοινοφελείς και άλλες δημοτικές επιχειρήσεις.

Βάσει της νομοθεσίας, οι κυρώσεις που επιβάλλονται αφορούν διακοπή κάθε είδους κρατικής οικονομικής ενίσχυσης σε όσα ΝΠΙΔ δεν απεγράφησαν ενώ αναστέλλεται η καταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν απογραφεί όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ενώ όσον αφορά τα ΝΠΙΔ αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στην απογραφή τους οι υπόλοιπες ΔΕΥΑ, ύστερα από συννενοήσεις που έχουν υπάρξει.

Ανοιχτό παραμένει κυρίως το ζήτημα των αναπτυξιακών εταιρειών οι οποίες αρνούνται να απογραφούν, επικαλούμενες ότι δεν επιχορηγούνται από το κράτος, λειτουργούν με ιδωτικοοικονομικά κριτήρια και επομένως, όπως λένε, δεν οφείλουν να καταγραφούν στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και να ενταχθούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Η χρηματοδότηση προγραμμάτων τους γίνεται κυρίως μέσω ΕΣΠΑ και οι εργαζόμενοι σε αυτές έχουν ειδικές συμβάσεις.

Οι αναπτυξιακές εταιρείες, όπως σημειώνεται στην εισήγηση της ΕΕΤΑΑ που έγινε στις πρόσφατες ενημερωτικές συναντήσεις των αιρετών, έχουν σκοπό την επιστημονική τεχνική στήριξη των ΟΤΑ της αποκεντρωμένης διοίκησης, την τοπική ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων.

Αναφέρονται τα εξής χαρακτηριστικά τους:

  • Συμμετέχουν φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης (δυνατή συμμετοχή δημόσιων φορέων συνεταιρισμών κλπ πλειοψηφία φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
  • Απευθείας ανάθεση έργων ως 45.000 € και συνολικά ως 150.000 € κατ” έτος με την προϋπόθεση οι υπηρεσίες να παρασχεθούν από τις ίδιες.
  • Συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις.

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, είναι σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδιοίκηση, λένε χαρακτηριστικά στο υπουργείο Εσωτερικών, που θεωρεί ότι η υπόθεση «αναπτυξιακές» θέλει προσεκτική και σοβαρή προσέγγιση.

Επανέρχεται επίσης προς αντιμετώπιση το θέμα των ανώνυμων εταιρειών των ΟΤΑ, οι οποίες δεν είναι βιώσιμες και έχουν συνεχόμενες οικονομικές ζημίες.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών εξετάζει το ζήτημα, καθώς από μια πρώτη διερεύνηση που έχει κάνει δεν φαίνεται να έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από τους φορείς οι οποίοι τους εποπτεύουν ώστε όσες είναι ζημιογόνες να κλείσουν.

Το υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει το ενδεχόμενο να καθορισθεί ως αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ώστε κατά τον έλεγχο των Νομικών Προσώπων, και στις διαδικασίες εγκρίσεων, να ζητά ισολογισμούς.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By