Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

525 μόνιμοι υπάλληλοι στα ΕΛΤΑ

Διαγωνισμό πρόσληψης 525 μόνιμων υπαλλήλων θα κάνουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία μέσα στον επόμενο μήνα, παρότι ανήκουν στις ελλειμματικές ΔΕΚΟ που ενδέχεται να οδηγηθούν προς ιδιωτικοποίηση.

Τα ΕΛΤΑ έχουν σχεδόν μία δεκαετία να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό (καθώς κάλυπταν τις ανάγκες τους με εποχικούς) και η επικείμενη προκήρυξή τους αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες υποψήφιους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι νέες προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και θα αφορούν 230 Ταχυδρόμους, 215 Υπαλλήλους εσωτερικής εκμετάλλευσης, 25 Διοικητικών ειδικοτήτων, 25 Οδηγούς, 15 Διαμετακομιστές, 13 Μηχανοτεχνικούς ΜΕΚ και 2 Χειριστές.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την ειδικότητα του Ταχυδρόμου θα πρέπει να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Για την ειδικότητα των Διανομέων απαιτείται επίσης δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’, εκτός του μοτοποδηλάτου, ενώ οι υποψήφιοι για ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας χρηματοπιστωτικών ή διοικητικών υπηρεσιών και να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By