Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024

ΑΑΔΕ: Ειδοποιητήρια για επανένταξη στη ρύθμιση χρεών – Ποιες οι προϋποθέσεις

Ειδοποιητήρια από την εφορία θα λάβουν αμέσως μετά το Πάσχα περίπου 200.000 φορολογούμενοι, προκειμένου να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις οφειλών των 72 και 120 δόσεων, καθώς πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Για την επανένταξη στις ρυθμίσεις απαιτείται η καταβολή διπλής δόσης έως τις 31 Ιουλίου 2023, ενώ εντός μηνός από την επικύρωση της αναβιώσεως, καθίσταται υποχρεωτική η ένταξη των όποιων αρρύθμιστων οφειλών στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Το εν λόγω σχήμα καλύπτει και όσους είχαν ενταχθεί νωρίτερα στις 24-48 δόσεις και έχασαν τη ρύθμιση.

Με τη μη καταβολή δύο συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων ή με τη καθυστέρηση της καταβολής των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπόλοιπου των οφειλών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι οδηγίες που δίνει η ΑΑΔΕ με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, προκειμένου να διευκρινιστούν επακριβώς τα ισχύοντα:

Ποιοι οφειλέτες μπορούν να κάνουν χρήση της πρόβλεψης για αναβίωση των ρυθμίσεων με τις 72 ή 120 δόσεις;

-Όλοι εκείνοι οι οφειλέτες που έχουν χάσει τις ρυθμίσεις οφειλών σε 72 ή 120 δόσεις ή αυτές έγιναν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023.

Ποια είναι η βασική προϋπόθεση επανένταξης;

-Να καταβάλλουν δύο μηνιαίες δόσεις έως 31 Ιουλίου 2023 την τρέχουσα και μία επιπλέον που αποσβένει παλιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας. Ποσά που είναι υπερείσπραξη αποσβένουν παλαιότερες δόσεις με σειρά παλαιότητας.

Τι γίνεται με τις δόσεις που έχουν απωλεσθεί;

-Οι δόσεις που χάθηκαν μεταφέρονται έντοκα στο τέλος της ρύθμισης.

Τι άλλο όφελος έχει ο οφειλέτης από την αναβίωση;

-Μαζί με την αναβίωση που πραγματοποιείται, ο οφειλέτης να μπορεί να απολαμβάνει και όλα όσα ευεργετήματα την συνοδεύουν π.χ. ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Τι άλλες υποχρεώσεις έχει όποιος κάνει αίτηση και προχωρήσει στην αναβίωση χαμένης ρύθμισης;

-Όσοι έχουν άλλες αρρύθμιστες οφειλές πέραν αυτών που έχουν εντάξει στις 72 η 120 δόσεις θα πρέπει μέσα σε ένα μήνα από την επικύρωση της αναβίωσης να εντάξουν αυτές τις οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

By