Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

Aegean Airlines: Ανοδικό το α’ εξάμηνο

Τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 403,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% σε σχέση με το 2014.

fosphotos.com | Menelaos Myrillas
fosphotos.com | Menelaos Myrillas

Θετική εικόνα εμφανίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Aegean Airlines ΑΡΑΙΓ-1,54% για το πρώτο εξάμηνο του 2015, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 14,8 εκατ. ευρώ και την επιβατική κίνηση να παρουσιάζει αύξηση 15% με 5 εκατ. επιβάτες.

Τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 403,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% σε σχέση με το 2014.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 14,8 εκατ. ευρώ, από 16 εκατ. ευρώ το 2014, καθώς η ενδυνάμωση του δολαρίου, η αύξηση χρεώσεων αεροναυτιλίας στην Ελλάδα, αλλά και η προσφορά χαμηλότερων ναύλων αντιστάθμισαν τις ωφέλειες από τη μείωση του κόστους καυσίμου, αλλά και τη βελτίωση στο μοναδιαίο κόστος που απορρέει από οικονομίες κλίμακας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, μετά και την καταβολή του ετήσιου μερίσματος, διαμορφώθηκαν σε 320 εκατ. ευρώ. την 30.06.2015.

«Είναι σημαντικό ότι παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στην κύρια βάση μας, τόσο σε γραμμές εσωτερικού όσο και εξωτερικού, αλλά και την αυξημένη αστάθεια και αβεβαιότητα που επικράτησε στη χώρα, διατηρήσαμε υγιή κερδοφορία, επιβεβαιώνοντας την αναπτυξιακή μας στρατηγική», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Γερογιάννης.