Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023

Αυτά είναι τα νέα κατώτατα ποσά αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος

Αναθεωρούνται τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.

2-car-crash-1Με πράξη της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Έτσι, τα νέα όρια που θα ισχύουν από 1η Ιανουαρίου του 2017 δεν μπορεί να είναι κατώτερα από τα οριζόμενα ακολούθως:

α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.220.000 ευρώ, ανά θύμα.

β) Σε περίπτωση υλικής ζημίας 1.220.000 ευρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.


Όλη η απόφαση 

Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. (Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων)
Αριθ. πράξης 100/18.7.2016…

(Visited 1 times, 1 visits today)
By