Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

Αυτές είναι οι νέες «παγίδες» στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Τι προβλέπει η σχετική εγκύκλιος

100doseis

Την εφαρμογή του νέου καθεστώτος διατήρησης του δικαιώματος συμμετοχής στο καθεστώς των 100 δόσεων ή αντίστοιχα τους όρους υπό τους οποίους κάποιος οφειλέτης θα χάνει το δικαίωμά του, προβλέπει η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σήμερα και αφορά στον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο με τα προαπαιτούμενα.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, την οποία υπογράφει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Ιωάννης Μπάκας, «οφειλέτης με συνολικό ύψος βασικών οφειλών (νέων και εντός ρύθμισης άρθρου 1−17 Ν.4321/2015) άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, δύναται να υπαγάγει σε ρύθμιση τις νέες οφειλές του, υφιστάμενης της ρύθμισης του Ν.4321/2015, μόνον εφόσον αποδείξει την οικονομική του αδυναμία για την καταβολή αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης.»

Προβλέπεται επίσης ότι «η ρύθμιση δεν χορηγείται εάν οι συνολικές ετήσιες υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του,όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.»

Για να μην υπάρξει απώλεια ρύθμισης οι δόσεις των οφειλών θα πρέπει να εξοφλούνται ως εξής:

ι) από 16.12.2015 μέχρι 30.06.2016 εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

ιι) από 1.07.2016 μέχρι 31.12.2017 εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

ιιι) από 01.01.2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By