Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023

Αυξάνονται τα εμπόδια για ευρωπαϊκές και ελληνικές εξαγωγές

Σε συνεχείς παρεμβάσεις για να αρθούν τα εμπόδια για τις εξαγωγές και τις επενδύσεις προχωρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό.

Η Επιτροπή ανακοινώνει ανά τακτά χρονιά διαστήματα συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προχωρά προκειμένου να συνδράμει τα κράτη που αντιμετωπίζουν περιορισμούς για τις εξαγωγές των προϊόντων τους. Σύμφωνα με σχετική έκθεση της ΕΕ η πλειονότητα των εμποδίων που καταγράφηκαν το 2016 είναι μέτρα «μετά τα σύνορα» γεγονός που υποδεικνύει μεγαλύτερη εξάρτηση από εσωτερικά μέτρα που επηρεάζουν τις εξαγωγές ή επενδύσεις της ΕΕ και τα οποία συχνά είναι δυσκολότερο να προσδιοριστούν και να αντιμετωπιστούν. Οι περισσότεροι καταγεγραμμένοι περιορισμοί εγκρίθηκαν στον τομέα του εμπορίου αγαθών: συμπεριλαμβάνονται αδικαιολόγητα κανονιστικά εμπόδια, μέτρα εσωτερικής φορολογίας και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, καταγράφηκαν ορισμένα νέα εμπόδια που αφορούν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών) και τις επενδύσεις.

Ως προς την κατάταξη των κρατών που θέτουν τα μεγαλύτερα εμπόδια, η Επιτροπή σημειώνει ότι το μεγαλύτερο απόθεμα εμποδίων έχει παρατηρηθεί στη Ρωσία με 33 καταγεγραμμένα μέτρα. 16 εξ αυτών εφαρμόζονταν απευθείας στα σύνορα, 14 εφαρμόζονταν «μετά τα σύνορα» και 3 ήταν επιδοτήσεις που στρεβλώνουν το εμπόριο. Οι χώρες με τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό ενεργών εμποδίων ήταν η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία, κάθε μία με σύνολο 23 ισχυόντων επί του παρόντος μέτρων. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονταν κυρίως «μετά τα σύνορα» (14 για τη Βραζιλία και από 12 για την Κίνα και για την Ινδία) αλλά και απευθείας στα σύνορα (9 για τη Βραζιλία, 10 για την Κίνα και 11 για την Ινδία). Για την Κίνα, στη βάση δεδομένων MADB καταγράφηκε επίσης ένα μέτρο σχετικά με τις επιδοτήσεις.

Τα εμπόδια για τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα

Η Ευρώπη είναι ένας από τους μεγαλύτερους καθαρούς εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων διατροφής, και η εύκολη πρόσβαση στις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας για τον ευρωπαϊκό τομέα τροφίμων και ποτών, για τους γεωργούς και για τους προμηθευτές της. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν φραγμοί στο εμπόριο: μόνο το 2016, σημειώθηκε αύξηση των εμπορικών φραγμών για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς κατά 10 %, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις.

Για παράδειγμα,  Έλληνας παραγωγός κονσερβοποιημένων ροδάκινων κόντεψε σχεδόν να χάσει μια από τις κυριότερες αγορές του όταν η Βραζιλία αύξησε σε 55% τους εισαγωγικούς δασμούς για τα κονσερβοποιημένα ροδάκινα. Αυτό το σαφές εμπόδιο στην πρόσβαση στην αγορά παραβιάζει τη στρατηγική της Ένωσης για την πρόσβαση στην αγορά και κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας και από την ευρωπαϊκή κεντρική οργάνωσή τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη συνέχεια, έθεσε το ζήτημα με τη Βραζιλία και κατόρθωσε να αφαιρέσει τα κονσερβοποιημένα ροδάκινα από τον κατάλογο των προϊόντων που υπόκεινται σε υψηλούς δασμούς. Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής κατόρθωσε να συνεχίσει να έχει πρόσβαση σε μια από τις κυριότερες αγορές του και να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

Η περίπτωση αυτή είναι ενδεικτική πλήθους άλλων. Πράγματι, μόνο το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρενέβη σε 20 ξεχωριστές υποθέσεις για να αποκαταστήσει τις φυσιολογικές εμπορικές συνθήκες μετά την επιβολή εμποδίων από άλλες χώρες — με επικεφαλής τη Νότια Κορέα, την Κίνα, το Ισραήλ και την Ουκρανία — τα οποία έπληξαν τις εξαγωγές της ΕΕ αξίας 4,2 δις. ευρώ. Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, των αυτοκινήτων και των καλλυντικών προϊόντων ωφελήθηκαν τα μέγιστα από την επιτυχή παρέμβαση της Επιτροπής για την υποστήριξη των εξαγωγών της ΕΕ.

By