Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

Alpha Bank: Ανάγκη καλύτερου συντονισμού της κυβέρνησης

Επιτυχημένες οι ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών, αναφέρει η Τράπεζα στο οικονομικό της δελτίο

fosphotos.com | Alexandros Katsis
fosphotos.com | Alexandros Katsis

«Σημαντική εξέλιξη» χαρακτηρίζει η Alpha Bank την  επιτυχημένη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των δύο μεγάλων συστημικών τραπεζών της Ελλάδα, με τη συμβολή των ιδιωτών μετόχων κατά ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο του 10%. Η  διαδικασία αναπλήρωσης με τον ίδιο τρόπο των ιδίων κεφαλαίων της 3ης μεγάλης συστημικής τράπεζας της χώρας είναι ακόμη σε εξέλιξη και αναμένεται να είναι επίσης επιτυχής, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της, η ανακεφαλαιοποίηση της 4ης μεγάλης συστημικής τράπεζας έχει ήδη ολοκληρωθεί στο σύνολό της με κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

«Η  συμβολή του ιδιωτικού τομέα στο μετοχικό της κεφάλαιο μετά την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίησή της ανέρχεται τώρα στο 16,34%, με τη συμβολή του ΤΧΣ να ανέρχεται στο 83,66%. Επίσης, πάνω από το 10% διαμορφώθηκε η συμμετοχή των ιδιωτών στο ΜΚ και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και για την Τράπεζα Πειραιώς. Σημειώνεται ότι η μεγάλη επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών επιτεύχθηκε – με προσέλκυση σημαντικών επιχειρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό – παρά το ότι ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s εξακολουθεί να κατατάσσει την Ελλάδα στην κατώτατη διαβάθμιση παγκοσμίως, στο C «χωρίς προοπτικές».

Μάλιστα, ο οίκος Moody’s δημοσιοποίησε την 17η Ιουνίου 2013 νέα έκθεσή του για την Ελλάδα στην οποία τίθεται στο περιθώριο το ήδη ανακοινωμένο, εξαιρετικά σημαντικό για την Ελλάδα, επιτυχές αποτέλεσμα από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για να δοθεί εξαιρετικά μεγάλη έμφαση στις αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα μας που μπορεί να προκύψουν από την οπισθοδρόμηση που σημειώθηκε στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της χώρας μετά την αποτυχία της ολοκλήρωσης της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, και από τις πολιτικές διενέξεις όσον αφορά την απόφαση για διακοπή της λειτουργίας της ΕΡΤ», τονίζει η Τράπεζα.

Σε σχέση με τα ανωτέρω, σημειώνονται τα ακόλουθα από την Alpha Bank:

Πρώτον, η μη ολοκλήρωση στην τρέχουσα περίοδο της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, λόγω μη υποβολής προσφοράς από τον κύριο διεκδικητή της συγκεκριμένης εταιρείας, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη ότι το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της χώρας δεν υλοποιείται όπως πρέπει. Όχι μόνον δεν σημαίνει περιορισμένη βούληση, ή ανάποφασιστικότητα, στην υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, αλλά μάλλον ότι πραγματικά πρόκειται για πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και όχι για πρόγραμμα ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας.

Ούτε δημιουργεί χρηματοδοτικά ελλείμματα, δεδομένης και της καλύτερης του αναμενομένου υλοποίησης του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όπως προαναφέρθηκε.

Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΠΑ είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της χώρας του οποίου η αξία στην τρέχουσα περίοδο έχει υπονομευτεί σημαντικά από τη μεγάλη ύφεση που ακόμη επιβαρύνει την ελληνική οικονομία. Η αξία της ΔΕΠΑ θα αυξάνει με την είσοδο της ελληνικής οικονομίας σε πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης. Επομένως, η μη ιδιωτικοποίησή της στην τρέχουσα περίοδο κάθε άλλο παρά επιβαρύνει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Από την άλλη πλευρά φαίνεται να ολοκληρώνεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΣΦΑ, ενώ προωθούνται για πιο έγκαιρη υλοποίηση και άλλα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων.

Δεύτερον, οι εξελίξεις που ακολούθησαν την ανακοίνωση της διακοπής της λειτουργίας της ΕΡΤ αποκάλυψαν ότι όλα τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση αναγνωρίζουν (ανεπιφύλακτα) την ανάγκη της εκ βάθρων αναδιοργάνωσης της ΕΡΤ και πολλών άλλων κρατικών φορέων, με σημαντική μείωση του προσωπικού τους και με λειτουργία τους στη βάση αυστηρών προϋπολογισμών που θα αντικατοπτρίζουν τους διαθέσιμους πόρους.

Τα κόμματα αυτά προφανώς διαφωνούν με την συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθήθηκε από τους αρμόδιους Υπουργούς στην περίπτωση της ΕΡΤ. Επομένως, όλα τα Κόμματα που απαρτίζουν την Κυβέρνηση έχουν τώρα την ευθύνη να προωθήσουν την αναγκαία αναδιοργάνωση και τη σημαντική μείωση του προσωπικού και του κόστους λειτουργίας της ΕΡΤ και άλλων κρατικών Οργανισμών με την εφαρμογή πιο πρόσφορων πρακτικών.

Χάρις σε αυτή την δραστική απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει πράγματι θέμα καλύτερου συντονισμού της Κυβέρνησης. Και ήδη προωθούνται οι αναγκαίες προσαρμογές για να εξαλειφθεί ή για να περιοριστεί κατά το δυνατό αυτό το πρόβλημα.

Τέλος,  η Alpha Bank εκτιμά ότι η κατάργηση ολόκληρων κρατικών Οργανισμών αντί για τον αναγκαίο εξορθολογισμό της οργανωτικής τους δομής και της αποτελεσματικής διαχείρισης του προσωπικού τους εν λειτουργία, προβάλλει ενδεχομένως ως αναγκαστική επιλογή δεδομένου του ισχύοντος αρτηριοσκληρωτικού θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας αυτών των Οργανισμών, που παραμένει εν πολλοίς αμετάβλητο μετά από μια πενταετία δραματικής συρρίκνωσης των οικονομικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας και, ιδιαιτέρως, της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By