Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ

Το  επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος παραμένει στο επίπεδο του 0,05%

Press conference of the European Central Bank

Αμετάβλητα αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια αναφοράς της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, (ΕΚΤ), κατά τη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος παραμένει στο επίπεδο του 0,05%, το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης 0,30% και το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παραμένει στο -0,20%.

By