Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024

Αμυράς: Πόσο κοστίζει το κανάλι της Βουλής και πώς προσλαμβάνονται οι υπάλληλοι

Το κόστος μισθοδοσίας και ο τρόπος πρόσληψης των εργαζομένων στο Κανάλι της Βουλής, πρέπει να απαντηθεί από την πρόεδρο της Βουλής μετά από ερώτηση του Γιώργου Αμυρά

amuras_potami

Ο κ. Αμυράς, εν όψει της έναρξης στην Ολομέλεια του Σώματος της συζήτησης του νομοσχεδίου για την ανασύσταση της ΕΡΤ, ζητά από την κα. Κωνσταντοπούλου να θέσει υπόψιν των βουλευτών τα οικονομικά δεδομένα για το έργο και λειτουργία του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων ο οποίος υπάγεται απευθείας στην Πρόεδρο της Βουλής και την καλεί να καταθέσει όλα τα σχετικά παραστατικά έγγραφα, αλλά και να τοποθετηθεί επί της συζήτησης ενημερώνοντας το Σώμα και αναπτύσσοντας τις δικές της προθέσεις και σχέδια για τον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επιστολής :

Αξιότιμη κα Πρόεδρε,

Εν όψει της έναρξης στην Ολομέλεια του Σώματος της συζήτησης του Νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920», κρίνω απαραίτητο να τεθούν υπόψιν όλων των βουλευτών ορισμένα βασικά δεδομένα για το έργο και τη λειτουργία του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων.

Για το λόγο αυτό θα ήθελα να σας καλέσω, ως την μόνη αρμόδια, καθώς ο Τηλεοπτικός Σταθμός αποτελεί οργανική μονάδα της Βουλής των Ελλήνων υπαγόμενη απ’ ευθείας στην Πρόεδρο της Βουλής, να καταθέσετε άμεσα όλα τα παραστατικά έγγραφα και στοιχεία όπως:

1. Τους αναλυτικούς Προϋπολογισμούς του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, των πέντε (5) τελευταίων ετών.
2. Την πορεία εκτέλεσης του τρέχοντος Προϋπολογισμού του Τηλεοπτικού Σταθμού κατά τις πρώτες 110 μέρες του έτους.
3. Το λειτουργικό και μισθολογικό κόστος, ποσά τυχόν επιδοτήσεων, κ.α.
4. Τον αριθμό των εργαζομένων, τα είδη συμβάσεων εργασίας και τις ενδεχόμενες πολυθεσίες δημοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων.
5. Τον τρόπο προσλήψεως των απασχολουμένων στο Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων.
6. Το οργανόγραμμα και τον τρόπο λογοδοσίας του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων.
Τέλος, θα εκτιμούσα ιδιαιτέρως και θα έβρισκα χρήσιμο να μας αναπτύξετε τις δικές σας προθέσεις και σχέδια για τον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων και να ενημερώνατε σχετικά το Σώμα κατά την επικείμενη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Με τιμή,
Γιώργος Αμυράς
Βουλευτής Β’ Αθήνας