Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Αναδρομικές αυξήσεις μισθών για σερβιτόρους, μπάρμαν, σεφ και διανομείς

Μετά τον κλάδο της γρήγορης εστίασης ήρθε η σειρά του κλάδου του επισιτισμού να δικαιωθεί αυξήσεις μισθών, που θα βελτιώσουν το εισόδημα των 270.000 εργαζομένων σε αυτόν.

Στην διαιτητική απόφαση που εκδόθηκε χθες από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, γίνεται δεκτό το αίτημα των εργαζομένων για αυξήσεις 1% επί των μισθών τους, ώστε οι μισθολογικές αποδοχές να φτάσουν στα επίπεδα των 662 ευρώ έως 950 ευρώ. Παράλληλα ορίζει την ισχύ της σύμβασης σε ένα έτος, δηλαδή από 21/2/2018 έως και 20/2/2019.

Η ίδια απόφαση δεν δικαιώνει τα αιτήματα των εργοδοτών για τροποποίηση του τρόπου αμοιβής των σερβιτόρων και καθιέρωση του εργόσημου έναντι του τεκμαρτού ημερομισθίου για την ασφάλισή τους, όπως και το αίτημα για 2μηνη «ευελιξία» στα ρεπό.

Πλέον τα κατώτατα όρια μηνιαίων μισθών ορίζονται σε 950,17 ευρώ για αρχιμάγειρα, 745,11 για μάγειρα Α, 690,77 για μάγειρα Β, 687,06 για μπουφετζή, 674,19 για λαντζιέρη και ψήστη, 750,39 για μπάρμαν κλπ. Ταυτόχρονα, οι βασικοί μισθοί των πλήρως απασχολούμενων διανομέωνορίζονται σε 664,28 ευρώ.

Οι σερβιτόροι θα συνεχίζουν να αμείβονται με βάση ποσοστά υπηρεσίας 13%-16%, ενώ θα ασφαλίζονται με το τεκμαρτό ημερομίσθιο των 40,45 ευρώ και όχι με εργόσημο, το οποίο οδηγεί σε ασφάλιστρο 20 ευρώ για αμοιβή 100 ευρώ.

Η σύμβαση προβλέπει επίσης επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, εποχικής απασχόλησης, τουριστικής εκπαίδευσης, ανθυγιεινής εργασίας, ενώ ενσωματώνει ρήτρες
επαναπρόσληψης εποχικώς απασχολούμενων. Σε κάθε περίπτωση οι μισθοί της κλαδικής είναι πολύ πιο πάνω από τα κατώτατα όρια των 586 ευρώ που κυριαρχούν στον επισιτισμό.

Η επίμαχη διαιτητική απόφαση δεσμεύει προς στιγμήν μόνο τις επιχειρήσεις μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που εμπλέκονται, δηλαδή εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις κέτερινγκ και κάθε είδους επισιτιστική επιχείρηση που είναι μέλος της ΠΟΕΣΕ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΟΕΖΕ και της Ομοσπονδίας Καφεπωλών Ελλάδας.

Οι εργοδότες έχουν περιθώριο 10 εργάσιμων ημερών να ασκήσουν έφεση με ανασταλτικό χαρακτήρα, προσφεύγοντας στην Πενταμελή Επιτροπή του ΟΜΕΔ. Διαφορετικά θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες διερεύνησης αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική σε όλο τον κλάδο.

By