Σάββατο, 13 Αυγούστου, 2022

Ανακοινώθηκαν οι συντάσεις Κομισιόν σε Ελλάδα για το προσφυγικό

Η Ελλάδα καλείται να προχωρήσει σε κινήσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη φύλαξη των συνόρων και την επιστροφή παράνομων μεταναστών

komision

Το κολέγιο των Επιτρόπων της Ε.Ε υιοθέτησε και ανακοίνωσε τις συστάσεις προς την Ελλάδα για την καλύτερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και τη σωστή εφαρμογή της συνθήκης Σένγκεν.

Η χώρα τώρα καλείται σε στενό χρονοδιάγραμμα να προχωρήσει σε κινήσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη φύλαξη των συνόρων, την επιστροφή παράνομων μεταναστών αλλά και στη δημιουργία συγκεκριμένων υποδομών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά τη θετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης Σένγκεν την Παρασκευή, το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε σήμερα την έκθεση για την Ελλάδα καθώς και μία πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την κάλυψη σοβαρών ελλείψεων που επισημαίνονται στην έκθεση αξιολόγησης όσον αφορά την εφαρμογή από την Ελλάδα των κανόνων Σένγκεν στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Οι προτεινόμενες συστάσεις θα υποβληθούν στο Συμβούλιο για έγκριση.

Στόχος των συστάσεων, όπως σημειώνεται, είναι να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα εφαρμόζει σωστά και αποτελεσματικά όλους τους κανόνες Σένγκεν σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Οι συστάσεις

* Βελτίωση των διαδικασιών καταγραφής, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης επαρκούς προσωπικού και σαρωτών δακτυλικών αποτυπωμάτων για την καταγραφή και την ταυτοποίηση των μεταναστών και τον έλεγχο των ταξιδιωτικών τους εγγράφων μέσω των βάσεων δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και της Ιντερπόλ, αλλά και εθνικών βάσεων δεδομένων.

* Η Ελλάδα οφείλει να παρέχει τις αναγκαίες εγκαταστάσεις στέγασης κατά τη διαδικασία καταγραφής και να δρομολογήσει τις διαδικασίες επιστροφής των παράτυπων μεταναστών οι οποίοι δεν ζητούν άσυλο και δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας.

* Πρέπει να βελτιωθεί η επιτήρηση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός συστήματος ανάλυσης κινδύνου, και να ενισχυθεί η εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων

* πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές και ο εξοπλισμός στα σημεία διέλευσης των συνόρων.
Οι κυρώσεις

Για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με αυτές τις συστάσεις, η Επιτροπή μπορεί, επιπλέον, να συστήσει στην Ελλάδα να λάβει συγκεκριμένα μέτρα βάσει του άρθρου 19α του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, δεδομένων των σοβαρών ελλείψεων που επισημαίνονται στην έκθεση αξιολόγησης Σένγκεν.
Αβραμόπουλος: αναγνωρίζουμε την πρόοδο αλλά…

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Η δυνατότητά μας να διατηρήσουμε ένα χώρο απαλλαγμένο από ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα εξαρτάται από την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τα εξωτερικά μας σύνορα. Σήμερα προτείνουμε μίαδέσμη συστάσεων για να διασφαλίσουμε ότι, σε όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας, διεξάγονται έλεγχοι σύμφωνα με τους κανόνες Σένγκεν.

Παράλληλα, αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ελληνικές αρχές για να βελτιώσουν την κατάσταση και υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να εφαρμόζονται όλα τα τμήματα του συνολικού σχεδίου της Επιτροπής προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρωτοφανής πίεση στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών είναι να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί η Σένγκεν. Μπορούμε να διαφυλάξουμε τον χώρο Σένγκεν μόνον εάν εφαρμόζουμε τους κανόνες που τον διέπουν».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By