Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Αναίμακτες κινητοποιήσεις στις Σκουριές

Τα ΜΑΤ είναι επί ποδός σε περίπτωση ταραχών

fosphotos.com | Philippos Messinis
fosphotos.com | Philippos Messinis

Κανένα πρόβλημα δεν έχει προκύψει στις δύο αντιμαχόμενες πορείες στις Σκουρίες Χαλκιδικής, με την μια να στηρίζει την εξόρυξη χρυσό, ενώ την άλλη να διαδηλώνει κατά της.

Δυνάμεις των ΜΑΤ έχουν κλείσει για περισσότερο από μία ώρα τη διασταύρωση που οδηγεί στο εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός.

Από την πλευρά των υπέρμαχων της εξόρυξης ο πρόεδρος των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων στα μεταλλεία χρυσού, Γιώργος Χατζής, δήλωσε ότι στη σημερινή κινητοποίηση δεν συμμετέχουν μόνο ως εργαζόμενοι στην εταιρεία, αλλά και «ως κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που επιθυμούμε την ανάπτυξη στον τόπο».

Όπως σημείωσε, οι εργαζόμενοι σήμερα ανέρχονται σε 1.986 άτομα, ενώ όταν η επένδυση θα έχει ολοκληρωθεί, υπολογίζεται ότι αυτοί θα φθάσουν μέχρι και τους 5.500.

«Συνάδελφοι επιστήμονες, μηχανικοί και περιβαλλοντολόγοι, αναρτούν διαρκώς επικαιροποιημένα στοιχεία στο διαδίκτυο, από τα οποία και δεν προκύπτουν επιβλαβείς συνέπειες στο περιβάλλον από τη μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή», πρόσθεσε ο κ. Χατζής.

By