Παρασκευή, 1 Μαρτίου, 2024

Αντίστροφη μέτρηση για τα μονοκλωνικά στην Ελλάδα – Κατατέθηκε η τροπολογία

Το δρόμο για τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων στην Ελλάδα ανοίγει υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση προβλέπεται ότι η χορήγηση στην Ελλάδα μη εγκεκριμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων τα οποία προορίζονται για την πρόληψη της βαριάς νόσησης στους μνημονευόμενους covid ασθενείς και για τα οποία έχει εκδοθεί επιστημονική γνώμη της Επιτροπής Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο ομαδικού προγράμματος πρώιμης πρόσβασης υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Η κάλυψη της δαπάνης βαρύνει το δημόσιο.

Από τη ρύθμιση συνάγεται το συμπέρασμα ότι η χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων θα αφορά στα πρώτα στάδια της νόσησης με σκοπό να αποφευχθεί η βαριά νόσηση.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By