Τρίτη, 5 Ιουλίου, 2022

Απαγόρευση ανοικτών πωλήσεων μόνο για τις τραπεζικές μετοχές

Συγκεκριμένα απαγόρευση επί των μετοχών των παρακάτω πιστωτικών ιδρυμάτων: Alpha Bank, Attica Bank, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς

ethniki-trapeza-logotupo-arxeio

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων μόνο επί των μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που συνιστούν τον FTSE Χ.Α. τραπεζικό Δείκτη και συγκεκριμένα επί των μετοχών των παρακάτω πιστωτικών ιδρυμάτων: Alpha Bank, Attica Bank, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς.

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεδομένου ότι με την ολοκλήρωση των πρόσφατων πολιτικών διαδικασιών δεν υφίστανται συνθήκες οι οποίες θα δικαιολογούσαν τη συνέχιση της γενικής απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων.

Όμως, με τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων να βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς να έχει ανακοινωθεί πώς και από ποια πρόσωπα θα καλυφθούν τα απαιτούμενα κεφάλαια, καθώς και το ύψος αυτών και, κατά συνέπεια, οποιαδήποτε πρόσθετη πίεση στις εισηγμένες μετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων θα μπορούσε να επιφέρει επιπτώσεις σε αυτή την τόσο σημαντική διαδικασία για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, αποφάσισε την απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων μόνο επί των τραπεζικών μετοχών που απαρτίζουν τον FTSE Χ.Α. τραπεζικό δείκτη.

Η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και τις πωλήσεις μετοχών που πρόκειται να εκκαθαριστούν με αγορά εντός της ίδιας ημέρας (ενδοσυνεδριακά) και τις συναλλαγές επί των παραστατικών τίτλων μετοχών (ADRs ή GDRs) και επί παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) που αντιπροσωπεύουν μετοχές.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τους ειδικούς διαπραγματευτές που πραγματοποιούν ειδική διαπραγμάτευση:

α. Στις μετοχές που συνιστούν τον FTSE X.A. τραπεζικό δείκτη.
β. Στα παράγωγα των παραπάνω μετοχών.
γ. Στα παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) των παραπάνω μετοχών.
δ. Στα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) και στα παράγωγα επί των δεικτών των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους.

Η παραπάνω εξαίρεση αφορά συναλλαγές που σκοπό έχουν την κάλυψη ή την αντιστάθμιση κινδύνου συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησής των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγματευτών.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 00:01 και ισχύει έως και την 9η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 24:00.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By